عکس کاور خود را تغییر دهید
babanouri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی معدن
081-38411421

مدل‌های رفتاری شکستگی‌های سنگی، تحلیل پایداری حفریات سطحی در سنگ و خاک، دینامیک سنگ، طراحي فضاهاي زيرزميني، شبیه‌سازی عددی در محیط‌های سنگی ناپیوسته

<div id="pub">تالیفات</div>
Book Chapters: Babanouri N, Karimi Nasab S, Baghbanan A. The dependence of shear behavior of rock fractures on the normal loading-unloading history, Chapter 6 in: ‘Advances in Engineering Research. Volume 2’, Victoria M. Petrova, Editor. NOVA Science Publishers, USA, 2011, ISBN: 978-1-61324-709-9
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Baghbanan A, Mohamadi H. Over-consolidation effect on shear behavior of rock joints, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 48 (2011) 1283–1291.
 • Babanouri N, Mansouri H, Karimi Nasab S, Bahaadini M. A coupled method to study blast wave propagation in fractured rock masses and determine unknown properties. Computers and Geotechnics 49 (2013) 134–142.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Sarafrazi S. A Hybrid PSO–MLP Algorithm for Bivariate Fractal Analysis of Rock Fractures Roughness. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 60 (2013) 66–74.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Three-Dimensional Geostatistical Analysis of Rock Fracture Roughness and Its Degradation with Shearing. Int. Journal of Mining & Geo-Engineering 47 (2013) 163–179.
 • Hossaini K, Babanouri N, Karimi Nasab S. The influence of asperity deformability on the mechanical behavior of rock joints. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 70 (2014) 154–161.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Modeling spatial structure of rock fracture surfaces before and after shear test: A method for estimating morphology of damaged zones. Rock Mechanics and Rock Engineering 48 (2015) 1051–1065.
 • Fattahi H, Babanouri N. Predicting tensile strength of rocks from physical properties based on support vector regression optimized by cultural algorithm. Journal of Mining & Environment. In press (DOI: 10.22044/jme.2016.824)
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Proposing Triangulation-Based Measures for Rock Fracture Roughness. Rock Mechanics and Rock Engineering. In press. (DOI: 10.1007/s00603-016-1139-1)
 • Babanouri N, Fattahi H. Evaluating orthotropic continuum analysis of stress wave propagation through a jointed rock mass. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. In press. (DOI: 10.1007/s10064-016-0989-9)
 • Babanouri N, Dehghani H. Investigating a potential reservoir landslide and suggesting its treatment using limit-equilibrium and numerical methods. Journal of Mountain Science. In press. (DOI: 10.1007/s11629-016-3898-2)
 • Fattahi H, Babanouri N. Applying Optimized Support Vector Regression Models for Prediction of Tunnel Boring Machine Performance. Geotechnical and Geological Engineering. In press (DOI: 10.1007/s10706-017-0238-4)
 • Babanouri N, Sarfarazi V. Numerical analysis of a complex slope instability: Pseudo-wedge failure. Geomechanics and Engineering (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N. Predicting tensile strength of rocks from physical properties based on support vector regression optimized by cultural algorithm. Journal of Mining & Environment (2017).
 • Bagher Shemirani A, Haeri H, Sarfarazi V, Akbarpour A, Babanouri N. The discrete element method simulation and experimental study of determining the mode I stress-intensity factor. Structural Engineering and Mechanics (2018).
 • Babanouri N, Fattahi H. Constitutive modeling of rock fractures by improved support vector regression. Environmental Earth Sciences (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N. RES-Based Model in Evaluation of Surface Settlement Caused by EPB Shield Tunneling. Indian Geotechnical Journal (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N, Varmaziyari Z. A Monte Carlo simulation technique for assessment of earthquake-induced displacement of slopes. Journal of Mining & Environment (2018).
 • Asadizadeh M, Babanouri N, Back analysis of inter-ramp slope failure in the Teghout copper mine. Int. J. Min. & Geo-Eng (2018).
 • Fattahi H, Varmaziyari Z, Babanouri N. Feasibility of Monte Carlo simulation for predicting deformation modulus of rock mass. Tunnelling and Underground Space Technology (2019).
 • Babanouri N, Fattahi H. An ANFIS–TLBO criterion for shear failure of rock joints. Soft Computing (2019).

 

 • خبات امیری حسینی، نیما بابانوری، سعید کریمی‌نسب. مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم، نشریه مهندسی معدن، دوره هشتم، شماره 21، 1392.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی‌نسب. توسعه یک دستگاه خودتنظیم برای انجام دقیق آزمایش برش مستقیم درزه‌های سنگی تحت شرایط مرزی مختلف، نشریه مهندسی معدن، در دست چاپ.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Sarcheshmeh Pseudowedge Failure, A New Challenge in Expanding Western Sector of Sarcheshmeh Copper Mine, 5th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS5), Iran, 2008.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Mansouri H. Modeling of Blast Waves Propagation through Jointed Rock Masses: a Case Study at the Gol-e-Gohar Iron Ore Mine (Iran), 46th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2012.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Sarafrazi S. Estimating Fractal Parameters of Rock Fracture Roughness by a Heuristic System, 46th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2012.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب، علیرضا باغبانان، حمیدرضا محمدی. بررسی تأثیر بیش-تحکیمی در رفتار برشی تک درزه های سنگی، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1388، بافق، یزد.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. لغزش شبه گوه ای سرچشمه؛ چالشی جدید در گسترش دیواره غربی معدن مس سرچشمه، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1387، دانشگاه تهران، تهران.
 • خبات امیری حسینی، نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. بررسی پارامترهای مؤثر در سختی برشی درزه‌های سنگی با استفاده از مدل درزه‌های مصنوعی. کنگره و نمایشگاه بین‌المللی معدن، 1391، تهران.

 

 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. دستگاه برش تمام اتوماتيك براي درزه هاي سنگي، دومین کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوری‌های معدنکاری ایران. 1395، یزد.
 • نیما بابانوری، علیرضا کارگر. پیاده‌سازی کامپیوتری نمودار تأثیر برای تخمین فشار القایی ناشی از بارگذاری پِی‌. چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1395، تهران.
 • حسین شاهواروقی فراهانی، نیما بابانوری. بهینه‌سازی راستای استخراج سنگ‌های ساختمانی با استفاده از تحلیل بلوکی (مطالعه موردی: معدن تراورتن دینگله کهریز). چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1395، تهران.
 • مهدی عفراتی، نیما بابانوری. بررسی روش‌های نوین کنترل کیفیت محصولات معدنی. اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی. 1395، تهران.
 • نیما بابانوری. تعمیم مدل رفتاری بارتن-بندیس برای شرایط سختی نرمال ثابت. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395، تهران.
 • وهاب سرفرازی ، عبدالهادی قزوینیان، نیما بابانوری، هادی حائری، محمد فاتحی مرجی. مدلسازی عددی و آزمایشگاهي رشد ترک از درزه های ناممتد. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395، تهران.
 • نیما بابانوری، حسام دهقانی، رضا ساکی‌نژاد. تأثیر ساعت عکس برداری بر تعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری. چهارمین همایش ملی معادن روباز، 1396، کرمان.
 • حسام دهقانی نیما بابانوری، مهسا زنگنه. تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی. چهارمین همایش ملی معادن روباز، 1396، کرمان.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
 • دستگاه خودکار و خودتنظیم برای آزمایش برش مستقیم درزه‌های سنگی، شماره ثبت: 88106، 1394
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند برای دانلود جزوات و مواد آموزشی در درس های اینجانب به اینجا مراجعه نمایند.

برای مشاهده صفحه اینجانب در ResearchGate می توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
babanouri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی معدن
081-38411421

مدل‌های رفتاری شکستگی‌های سنگی، تحلیل پایداری حفریات سطحی در سنگ و خاک، دینامیک سنگ، طراحي فضاهاي زيرزميني، شبیه‌سازی عددی در محیط‌های سنگی ناپیوسته

<div id="pub">تالیفات</div>
Book Chapters: Babanouri N, Karimi Nasab S, Baghbanan A. The dependence of shear behavior of rock fractures on the normal loading-unloading history, Chapter 6 in: ‘Advances in Engineering Research. Volume 2’, Victoria M. Petrova, Editor. NOVA Science Publishers, USA, 2011, ISBN: 978-1-61324-709-9
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Baghbanan A, Mohamadi H. Over-consolidation effect on shear behavior of rock joints, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 48 (2011) 1283–1291.
 • Babanouri N, Mansouri H, Karimi Nasab S, Bahaadini M. A coupled method to study blast wave propagation in fractured rock masses and determine unknown properties. Computers and Geotechnics 49 (2013) 134–142.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Sarafrazi S. A Hybrid PSO–MLP Algorithm for Bivariate Fractal Analysis of Rock Fractures Roughness. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 60 (2013) 66–74.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Three-Dimensional Geostatistical Analysis of Rock Fracture Roughness and Its Degradation with Shearing. Int. Journal of Mining & Geo-Engineering 47 (2013) 163–179.
 • Hossaini K, Babanouri N, Karimi Nasab S. The influence of asperity deformability on the mechanical behavior of rock joints. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 70 (2014) 154–161.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Modeling spatial structure of rock fracture surfaces before and after shear test: A method for estimating morphology of damaged zones. Rock Mechanics and Rock Engineering 48 (2015) 1051–1065.
 • Fattahi H, Babanouri N. Predicting tensile strength of rocks from physical properties based on support vector regression optimized by cultural algorithm. Journal of Mining & Environment. In press (DOI: 10.22044/jme.2016.824)
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Proposing Triangulation-Based Measures for Rock Fracture Roughness. Rock Mechanics and Rock Engineering. In press. (DOI: 10.1007/s00603-016-1139-1)
 • Babanouri N, Fattahi H. Evaluating orthotropic continuum analysis of stress wave propagation through a jointed rock mass. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. In press. (DOI: 10.1007/s10064-016-0989-9)
 • Babanouri N, Dehghani H. Investigating a potential reservoir landslide and suggesting its treatment using limit-equilibrium and numerical methods. Journal of Mountain Science. In press. (DOI: 10.1007/s11629-016-3898-2)
 • Fattahi H, Babanouri N. Applying Optimized Support Vector Regression Models for Prediction of Tunnel Boring Machine Performance. Geotechnical and Geological Engineering. In press (DOI: 10.1007/s10706-017-0238-4)
 • Babanouri N, Sarfarazi V. Numerical analysis of a complex slope instability: Pseudo-wedge failure. Geomechanics and Engineering (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N. Predicting tensile strength of rocks from physical properties based on support vector regression optimized by cultural algorithm. Journal of Mining & Environment (2017).
 • Bagher Shemirani A, Haeri H, Sarfarazi V, Akbarpour A, Babanouri N. The discrete element method simulation and experimental study of determining the mode I stress-intensity factor. Structural Engineering and Mechanics (2018).
 • Babanouri N, Fattahi H. Constitutive modeling of rock fractures by improved support vector regression. Environmental Earth Sciences (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N. RES-Based Model in Evaluation of Surface Settlement Caused by EPB Shield Tunneling. Indian Geotechnical Journal (2018).
 • Fattahi H, Babanouri N, Varmaziyari Z. A Monte Carlo simulation technique for assessment of earthquake-induced displacement of slopes. Journal of Mining & Environment (2018).
 • Asadizadeh M, Babanouri N, Back analysis of inter-ramp slope failure in the Teghout copper mine. Int. J. Min. & Geo-Eng (2018).
 • Fattahi H, Varmaziyari Z, Babanouri N. Feasibility of Monte Carlo simulation for predicting deformation modulus of rock mass. Tunnelling and Underground Space Technology (2019).
 • Babanouri N, Fattahi H. An ANFIS–TLBO criterion for shear failure of rock joints. Soft Computing (2019).

 

 • خبات امیری حسینی، نیما بابانوری، سعید کریمی‌نسب. مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم، نشریه مهندسی معدن، دوره هشتم، شماره 21، 1392.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی‌نسب. توسعه یک دستگاه خودتنظیم برای انجام دقیق آزمایش برش مستقیم درزه‌های سنگی تحت شرایط مرزی مختلف، نشریه مهندسی معدن، در دست چاپ.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • Babanouri N, Karimi Nasab S. Sarcheshmeh Pseudowedge Failure, A New Challenge in Expanding Western Sector of Sarcheshmeh Copper Mine, 5th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS5), Iran, 2008.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Mansouri H. Modeling of Blast Waves Propagation through Jointed Rock Masses: a Case Study at the Gol-e-Gohar Iron Ore Mine (Iran), 46th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2012.
 • Babanouri N, Karimi Nasab S, Sarafrazi S. Estimating Fractal Parameters of Rock Fracture Roughness by a Heuristic System, 46th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2012.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب، علیرضا باغبانان، حمیدرضا محمدی. بررسی تأثیر بیش-تحکیمی در رفتار برشی تک درزه های سنگی، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1388، بافق، یزد.
 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. لغزش شبه گوه ای سرچشمه؛ چالشی جدید در گسترش دیواره غربی معدن مس سرچشمه، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1387، دانشگاه تهران، تهران.
 • خبات امیری حسینی، نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. بررسی پارامترهای مؤثر در سختی برشی درزه‌های سنگی با استفاده از مدل درزه‌های مصنوعی. کنگره و نمایشگاه بین‌المللی معدن، 1391، تهران.

 

 • نیما بابانوری، سعید کریمی نسب. دستگاه برش تمام اتوماتيك براي درزه هاي سنگي، دومین کنفرانس ملی و نمایشگاه تخصصی فناوری‌های معدنکاری ایران. 1395، یزد.
 • نیما بابانوری، علیرضا کارگر. پیاده‌سازی کامپیوتری نمودار تأثیر برای تخمین فشار القایی ناشی از بارگذاری پِی‌. چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1395، تهران.
 • حسین شاهواروقی فراهانی، نیما بابانوری. بهینه‌سازی راستای استخراج سنگ‌های ساختمانی با استفاده از تحلیل بلوکی (مطالعه موردی: معدن تراورتن دینگله کهریز). چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1395، تهران.
 • مهدی عفراتی، نیما بابانوری. بررسی روش‌های نوین کنترل کیفیت محصولات معدنی. اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی. 1395، تهران.
 • نیما بابانوری. تعمیم مدل رفتاری بارتن-بندیس برای شرایط سختی نرمال ثابت. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395، تهران.
 • وهاب سرفرازی ، عبدالهادی قزوینیان، نیما بابانوری، هادی حائری، محمد فاتحی مرجی. مدلسازی عددی و آزمایشگاهي رشد ترک از درزه های ناممتد. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395، تهران.
 • نیما بابانوری، حسام دهقانی، رضا ساکی‌نژاد. تأثیر ساعت عکس برداری بر تعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری. چهارمین همایش ملی معادن روباز، 1396، کرمان.
 • حسام دهقانی نیما بابانوری، مهسا زنگنه. تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی. چهارمین همایش ملی معادن روباز، 1396، کرمان.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
 • دستگاه خودکار و خودتنظیم برای آزمایش برش مستقیم درزه‌های سنگی، شماره ثبت: 88106، 1394
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند برای دانلود جزوات و مواد آموزشی در درس های اینجانب به اینجا مراجعه نمایند.

برای مشاهده صفحه اینجانب در ResearchGate می توانید به اینجا مراجعه نمایید.