عکس کاور خود را تغییر دهید
bashiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری
38411543

بازیابی هوشمند اطلاعات
الگوریتم‌های رتبه‌بندی در موتورهای جستجو
فرایندهای توسعه در سیستم‌های پیچیده

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1. ع. مبینی، ح. بشیری (نویسنده مسئول)، “ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‏های پیچیده”، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، شماره ۸۱، زمستان ۱۳۹۵، صص ۲۳۷ - ۲۶۴

2. ح بشیری، م حسینی مقدم، م صنیع اجلال، م ایراننژاد، "رویکرد آینده پژوهانه در سیاستگذاری دانشگاههای صنعتی مبتنی بر پویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی"، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم، شماره 61، بهار 1393، صص 114 – 95

3. ن. زهره وند، ع. صادقی، ح. بشیری، ی. زهره وند، "مقایسه مدلهای SVR و GARCH در پیش بینی بی‌ثباتی قیمت نفتفصلنامه مطالعات انرژی (علمی-پژوهشی)، سال نهم، شماره 34، پائیز 91، صفحات 137- 160

4. ح. بشیری، ا. حیدری، "آینده پژوهی: علم یا هنر؟"، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1392، صص 64 - 57

 1. Hassan Bashiri, Amir Nazemi, Ali Mobinidehkordi, “Futures Engineering in Complex Systems”, Foresight Journal (Scupos), Vol. 19 Issue: 3, pp.306-322, https://doi.org/10.1108/FS-09-2016-0042
 2. H. Bashiri (Corresponding Author)، F. Oroumchian، “Assessment of Query Expansion based on Rocchio Approach in Persian Information Retrieval”، International Journal of Information Science and Technology، Volume 6، No. 1، 2008 (ISI Paper)
 3. Yaeghoob Yavari, Hassan Bashiri (Corresponding Author), “Effort Estimation of Software Development: Depth View on IRAN Case”, American Journal of Software Engineering, 2013, Vol. 1, No. 1, 5-11
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1.  ح. بشیری، ی. یاوری، "تخمين تلاش توسعه نرم‌افزار در ايران: چالشها و راه‌کارها"، هیجدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفندماه ۱۳۹۱ (انتخاب شده به عنوان مقاله ممتاز کنفرانس)
 2.  ح. بشیری، ی. یاوری، "مهندسی نرم‌افزار: روندها و سرحدهای آینده"، همایش ملی محاسبات و اطلاعات: روندها و سرحدهای جدید، دانشگاه ملایر، بهمن ماه ۱۳۹۲
 3.  ح. بشيري، ا. حيدري، "مديريت فناوری: زيرساخت، نرم افزار، مهارت يا تكينگي"، فصلنامه آینده‌پژوهی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۲، صص ۸۲ – ۷۳
 4.  ح. بشيري، ف. . موسوي، "طراحي و پياده‌سازي نمايه‌‌ساز متون فارسی"‌، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران ۱۳۸۴
 5.  ح. بشيري، ف. ارومچيان، م. . معيني، "ارزيابي مدل نمايه‌سازي معنايي پنهان در بازيابي متون فارسي‌"‌، دهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران ۱۳۸۳
 6.  ص طلیمیان، م منصوری زاده، م نصیری، ح بشیری، "استخراج نیمه خودکار رفتار اشیا از متون بدون ساختار"، نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه ۱۳۹۲
 7.  ا. حیدری. طبائیان، ح. بشیری، "آینده‌پژوهی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری" ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، پائیز ۹۱
 8. 3. ع. رضوانيان، ح. بشيري، "منش نمايي وب فارسي با استفاده از پيمايشگر وب صبا"، دوازدهمين کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه ۱۳۸۵
 9.  م. حسيني مقدم، ح. بشيري، "ارائه مدل توسعه اطلاعاتي براي دستيابي به جامعه دانش‌مدار"، همايش آينده‌پژوهي، فناوري و چشم انداز توسعه ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خردادماه ۱۳۸۵
 10.  سامان باشباغی، مصطفی پرچمی، حسن ختنلو، حسن بشیری. "ایجاد یك طبقه بند خودكار متون زبان فارسی به منظور استفاده در كتابخانه های دیجیتال شهر الكترونیك". همايش ملي شهر الكترونيك، همدان ۱۳۹۰
 11.  محمد رضا زارع می آباد، حسن بشیری، صفورا طلیمیان. ۱۳۹۳. "ارائه راهکاری برای تحلیل پاسخ نهایی در سیستمهای پرسش و پاسخ برای پرسشهای با پاسخ کوتاه ". وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد -  مهندسی برق و کامپیوتر
 12. M. Moghadam, H. Bashiri, A. Pourezzat, “Application of Chaos Theory in Futures Studies and Back Casting to Evaluate the Theory in Iran History”, Yeditepe International Research Conference on Foresight and Futures (YYIR-CoF11), August 24 - 26, 2011, Istanbul

 13. M. Behshameh, H. Bashiri (Corresponding Author), “Evaluation of Clustering and Summarizing in Distributed Latent Semantic Indexing”، the 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering (IEEE ICIME 2010)، April 2010، China (Indexed by ISI)

 14. H. Bashiri، F. Oroumchian، A. Moeini، “Persian Email Classification based on Rocchio and K-Nearest Neighbor Approach”، In Proceedings of 13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe، Leeds، England، 2005

 15. M. Shokouhi، P. Chubak، F. Oroumchian، H. Bashiri، “Design and Implementation of Regional Crawling as a New Method”، In Proceedings of IADIS International Conference e-Society، Spain، 2004

 16. H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، A. Nouri، A. Mokhtari، N. Jafari، F. Farahmand، “RoboSina2006 Team Description”، In Proceedings of the 10th International RoboCup Symposium (RoboCup’06)، Bremen، Germany، July 2006

 17. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، and N. Kaviani “RoboSina2005 Team Description”، In Proceedings of the 9th International RoboCup Symposium (RoboCup’05)، OSAKA، Japan، July 2005

 18. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، F. Amiri، M. Rafaie-Jokandan، S. Kafi and N. Kaviani “RoboSina2004 Team Description”، In Proceedings of the 8th International RoboCup Symposium (RoboCup’04)، Lisbon، Portugal، July 2004

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
 فناور برتر استان همدان، هفته پژوهش و فناوری، آذرماه ۱۳۹۵ و آذرماه ۱۳۹۶
 مدرس منتخب دانشگاه صنعتی همدان، هفته آموزش، بهار ۱۳۹۲، بهار ۱۳۹۶

مدیر پژوهشی دانشگاه، فروردین ۱۳۹۷ تا کنون

عضو هیات علمی پژوهشی، گروه توسعه آینده‌نگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌های توسعه و آینده‌نگری، تهران، ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

عضو هیات علمی گروه مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه صنعتي همدان، ايران، مهرماه ۱۳۸۶ تا کنون

مدیر گروه مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه صنعتي همدان، ايران، مهرماه ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۲ و از مهرماه ۹۵ تا کنون

مشاور امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان همدان، مردادماه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مسئول راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کبودرآهنگ، تیرماه ۱۳۹۲ – تا مردادماه ۱۳۹۳

عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری همدان، ۱۳۸۸ تا کنون

معاون مرکز رشد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلي‌سينا، همدان، ايران، شهريورماه ۱۳۸۲ تا شهريورماه ۱۳۸۴

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
bashiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری
38411543

بازیابی هوشمند اطلاعات
الگوریتم‌های رتبه‌بندی در موتورهای جستجو
فرایندهای توسعه در سیستم‌های پیچیده

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1. ع. مبینی، ح. بشیری (نویسنده مسئول)، “ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‏های پیچیده”، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، شماره ۸۱، زمستان ۱۳۹۵، صص ۲۳۷ - ۲۶۴

2. ح بشیری، م حسینی مقدم، م صنیع اجلال، م ایراننژاد، "رویکرد آینده پژوهانه در سیاستگذاری دانشگاههای صنعتی مبتنی بر پویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی"، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم، شماره 61، بهار 1393، صص 114 – 95

3. ن. زهره وند، ع. صادقی، ح. بشیری، ی. زهره وند، "مقایسه مدلهای SVR و GARCH در پیش بینی بی‌ثباتی قیمت نفتفصلنامه مطالعات انرژی (علمی-پژوهشی)، سال نهم، شماره 34، پائیز 91، صفحات 137- 160

4. ح. بشیری، ا. حیدری، "آینده پژوهی: علم یا هنر؟"، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1392، صص 64 - 57

 1. Hassan Bashiri, Amir Nazemi, Ali Mobinidehkordi, “Futures Engineering in Complex Systems”, Foresight Journal (Scupos), Vol. 19 Issue: 3, pp.306-322, https://doi.org/10.1108/FS-09-2016-0042
 2. H. Bashiri (Corresponding Author)، F. Oroumchian، “Assessment of Query Expansion based on Rocchio Approach in Persian Information Retrieval”، International Journal of Information Science and Technology، Volume 6، No. 1، 2008 (ISI Paper)
 3. Yaeghoob Yavari, Hassan Bashiri (Corresponding Author), “Effort Estimation of Software Development: Depth View on IRAN Case”, American Journal of Software Engineering, 2013, Vol. 1, No. 1, 5-11
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1.  ح. بشیری، ی. یاوری، "تخمين تلاش توسعه نرم‌افزار در ايران: چالشها و راه‌کارها"، هیجدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفندماه ۱۳۹۱ (انتخاب شده به عنوان مقاله ممتاز کنفرانس)
 2.  ح. بشیری، ی. یاوری، "مهندسی نرم‌افزار: روندها و سرحدهای آینده"، همایش ملی محاسبات و اطلاعات: روندها و سرحدهای جدید، دانشگاه ملایر، بهمن ماه ۱۳۹۲
 3.  ح. بشيري، ا. حيدري، "مديريت فناوری: زيرساخت، نرم افزار، مهارت يا تكينگي"، فصلنامه آینده‌پژوهی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۲، صص ۸۲ – ۷۳
 4.  ح. بشيري، ف. . موسوي، "طراحي و پياده‌سازي نمايه‌‌ساز متون فارسی"‌، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران ۱۳۸۴
 5.  ح. بشيري، ف. ارومچيان، م. . معيني، "ارزيابي مدل نمايه‌سازي معنايي پنهان در بازيابي متون فارسي‌"‌، دهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران ۱۳۸۳
 6.  ص طلیمیان، م منصوری زاده، م نصیری، ح بشیری، "استخراج نیمه خودکار رفتار اشیا از متون بدون ساختار"، نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه ۱۳۹۲
 7.  ا. حیدری. طبائیان، ح. بشیری، "آینده‌پژوهی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری" ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، پائیز ۹۱
 8. 3. ع. رضوانيان، ح. بشيري، "منش نمايي وب فارسي با استفاده از پيمايشگر وب صبا"، دوازدهمين کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه ۱۳۸۵
 9.  م. حسيني مقدم، ح. بشيري، "ارائه مدل توسعه اطلاعاتي براي دستيابي به جامعه دانش‌مدار"، همايش آينده‌پژوهي، فناوري و چشم انداز توسعه ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خردادماه ۱۳۸۵
 10.  سامان باشباغی، مصطفی پرچمی، حسن ختنلو، حسن بشیری. "ایجاد یك طبقه بند خودكار متون زبان فارسی به منظور استفاده در كتابخانه های دیجیتال شهر الكترونیك". همايش ملي شهر الكترونيك، همدان ۱۳۹۰
 11.  محمد رضا زارع می آباد، حسن بشیری، صفورا طلیمیان. ۱۳۹۳. "ارائه راهکاری برای تحلیل پاسخ نهایی در سیستمهای پرسش و پاسخ برای پرسشهای با پاسخ کوتاه ". وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد -  مهندسی برق و کامپیوتر
 12. M. Moghadam, H. Bashiri, A. Pourezzat, “Application of Chaos Theory in Futures Studies and Back Casting to Evaluate the Theory in Iran History”, Yeditepe International Research Conference on Foresight and Futures (YYIR-CoF11), August 24 - 26, 2011, Istanbul

 13. M. Behshameh, H. Bashiri (Corresponding Author), “Evaluation of Clustering and Summarizing in Distributed Latent Semantic Indexing”، the 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering (IEEE ICIME 2010)، April 2010، China (Indexed by ISI)

 14. H. Bashiri، F. Oroumchian، A. Moeini، “Persian Email Classification based on Rocchio and K-Nearest Neighbor Approach”، In Proceedings of 13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe، Leeds، England، 2005

 15. M. Shokouhi، P. Chubak، F. Oroumchian، H. Bashiri، “Design and Implementation of Regional Crawling as a New Method”، In Proceedings of IADIS International Conference e-Society، Spain، 2004

 16. H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، A. Nouri، A. Mokhtari، N. Jafari، F. Farahmand، “RoboSina2006 Team Description”، In Proceedings of the 10th International RoboCup Symposium (RoboCup’06)، Bremen، Germany، July 2006

 17. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، and N. Kaviani “RoboSina2005 Team Description”، In Proceedings of the 9th International RoboCup Symposium (RoboCup’05)، OSAKA، Japan، July 2005

 18. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، F. Amiri، M. Rafaie-Jokandan، S. Kafi and N. Kaviani “RoboSina2004 Team Description”، In Proceedings of the 8th International RoboCup Symposium (RoboCup’04)، Lisbon، Portugal، July 2004

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
 فناور برتر استان همدان، هفته پژوهش و فناوری، آذرماه ۱۳۹۵ و آذرماه ۱۳۹۶
 مدرس منتخب دانشگاه صنعتی همدان، هفته آموزش، بهار ۱۳۹۲، بهار ۱۳۹۶

مدیر پژوهشی دانشگاه، فروردین ۱۳۹۷ تا کنون

عضو هیات علمی پژوهشی، گروه توسعه آینده‌نگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌های توسعه و آینده‌نگری، تهران، ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

عضو هیات علمی گروه مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه صنعتي همدان، ايران، مهرماه ۱۳۸۶ تا کنون

مدیر گروه مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه صنعتي همدان، ايران، مهرماه ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۲ و از مهرماه ۹۵ تا کنون

مشاور امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان همدان، مردادماه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مسئول راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کبودرآهنگ، تیرماه ۱۳۹۲ – تا مردادماه ۱۳۹۳

عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری همدان، ۱۳۸۸ تا کنون

معاون مرکز رشد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلي‌سينا، همدان، ايران، شهريورماه ۱۳۸۲ تا شهريورماه ۱۳۸۴

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>