عکس کاور خود را تغییر دهید
dehghani
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری
08138411402

- ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی
- طراحی حفاری و انفجار
- مدیریت ریسک در معادن
- بهینه سازی ناوگان ماشین آلات معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

Monjezi, H. Dehghani – 2008 – Evaluation of Effect of Blasting Pattern Parameters on Back Break Using Neural Networks – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.

Monjezi, K. Shahriar, H. Dehghani, F Samimi Namin – 2008 – Environmental Impact Assessment of Open pit Mining in Iran – Environmental Geology.

Samimi Namin, K. Shahriar, M. Ataee pour, H. Dehghani – 2008 – A new model for mining method selection of mineral deposit based on Fuzzy Decision Making – SAIMM.

Khodadadi, M. Monjezi, H. Mehrpouya, H. Dehghani – 2008 – Geochemical modeling of cyanide in tailing dam gold processing plant – Environmental Geology.

Monjezi, H. Dehghani, T.N. Singh, A.R. Sayadi – 2010 – Application of TOPSIS method for selecting the most appropriate blast design – Arabian Journal of Geosciences.

Khandelwal, M. Monjezi, H. Dehghani, T.N. Singh, A.Gholinejad – 2010 – Stability analysis of dump slope of a surface mine – Mining Engineers Journal.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2010 – Development of a Model to Predict Peak Particle Velocity in a Blasting Operations – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.

Dehghani, M. Ataee-pour – 2012 – Determination of the effect of operating cost uncertainty on mining project evaluation, Resources Policy.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2012 – The Role of Economic Uncertainty on the Block Economic Value – A New Valuation Approach, Archives of Mining Sciences.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2013 – Determination of the effect of economic uncertainties on mining project evaluation using Real Option Valuation, International Journal of Mining and Mineral Engineering.

Dehghani, M. Ataee-pour, A. Esfahanipour – 2014 – Evaluation of the Mining Projects under Economic Uncertainties Using Multidimensional Binomial Tree, Resources Policy.

Dehghani, M. Shafaghi – 2017 – Prediction of blast-induced flyrock using differential evolution algorithm, Engineering with Computers.

Babanouri, H. Dehghani– 2017 – Investigating a potential reservoir landslide and suggesting its treatment using limit-equilibrium and numerical methods, Journal of Mountain Science.

Morshedlou, H. Dehghani, S. H. Hoseinie – 2014 - Reliability-based maintenance scheduling of powered supports in Tabas mechanized coal mine, Journal of Mining & Environment.

مرشدلو. ع، دهقانی، ح – 1393 - تحلیل قابلیت اطمینان دستگاه ناوزنجیری زرهی (AFC) در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

Dehghani, N. M. Beiranvand – 2016 -Estimation of penetration rate of tunnel boring machines using Monte-Carlo simulation method, Journal of Mining & Environment.

Dehghani, A. Siami and P. Haghi -2016 - A new model for mining method selection based on grey and TODIM methods, Journal of Mining & Environment.

 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • پنجمين کنفرانس ملي مهندسي معدن (اصفهان آبان ماه 1385)

- دهقاني. ح، جهانبخش. ک - محاسبه عيارحد در کانسارهاي يک و چند فلزي با استفاده از ارزش نقطه‌اي ماده معدني

- جهانبخش. ک، دهقاني. ح -  نرخ توليد بهينه معدن و عوامل تاثيرگذار بر آن

 • بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين (تهران - اسفندماه 1385)

- منجزي. م، دهقاني. ح - محاسبه الگوي آتشباري مناسب به منظور کاهش پرتاب سنگ توسط روش تصميم گيري چند متغيره TOPSIS 

- صيادي. ا. ر، دهقاني. ح - محاسبه عيارحد در کانسارهاي تک و چند فلزي

 • بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين (تهران – بهمن ماه 1386)

- منجزي. م، گشتاسبي. ک، جزايري. ع، دهقاني. ح - ارائه مدلي رياضي جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندي پيشنهادي توده سنگ

- منجزي. م، مهردانش. ا، دهقاني. ح - ارزيابي تاثير پارامترهاي طراحي الگوي آتشباري بر پرتاب سنگ با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

- منجزي. م، دهقاني. م، دهقاني. ح - بهينه سازي الگوي آتشباري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه هاي عصبي

 • هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (تهران – بهمن ماه 1390)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. م، اصفهانی‌پور. ا - نقش عدم قطعیت قیمت در تعیین ارزش اقتصادی بلوک با استفاده از روش درخت دوتایی

 • اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ملی فناوری‌های معدنکاری ایران (یزد – شهریور ماه 1391)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. - تعیین ارزش اقتصادی بلوک تحت شرایط عدم قطعیت اقتصادی

 • نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (تهران – بهمن ماه 1391)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. م، اصفهانی‌پور. ا - ارزیابی پروژه‌های معدنی با استفاده از روش اختیارات حقیقی سه بعدی

 • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان (تهران بهمن 1392)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل عملکرد ماشین ناو زنجیری زرهی با استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان

 • پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (تهران اردیبهشت 1393)

- شیرکوند. ر، دهقانی. ح، بررسی اثرات مقاومت فشاری بر خردایش سنگ با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

- بیرانوند. ن، دهقانی. ح، مرشدلو. ع، تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونت­کارلو

 • نهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (تهران خرداد 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، مقایسه قابلیت اطمینان بخش‌های برقی و مکانیکی ماشین آلات استخراج زغالسنگ در معدن مکانیزه طبس

 • کنفرانس علوم معدنی (ساری خرداد 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل قابلیت اطمینان سیستم ترابری در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس

 • دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران (کرمان تیر 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل قابلیت اطمینان نگهدارنده‌های قدرتی در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس (برگزیده به عنوان برترین مقاله کنفرانس)

- دهقانی. ح، جدیری مکری. ب، گودرزی معظمی راد. ح، پیش بینی قیمت زغال‌سنگ با استفاده از روش‌های سری زمانی و درخت دوجمله‌ای

 • پنجمین کنفرانس مهندسی معدن (تهران مهر 1393)

- دهقانی. ح، شیرکوند. ر، ارزیابی پروژه‌های معدنی تحت تاثیر عدم قطعیت‌های اقتصادی با استفاده از سری‌های‌زمانی

- دهقانی. ح، رویا نادری پور، ارائه یک رابطه ریاضیاتی جهت پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، تحليل عملکرد ماشين بارگيری مرحله‌ای با استفاده از مهندسی قابليت اطمينان

 • سومین کنفرانس معادن روباز ایران (کرمان اردیبهشت 1394)

- غلامی. م، دهقانی. ح، تحلیل شکست قاشقی با استفاده از روش شبکه عصبی و شبیه سازی مونت کارلو

- دهقانی. ح، صیامی. ا، بررسی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آنالیز ابعادی

- دهقانی. ح، عجم‌زاده. م‌ر، ارائه رابطه ای تجربی برای محاسبه انفجار هوای پرفشار (AOp) به روش آنالیز ابعادی

 • کنفرانس بین المللی دست‌آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد (تهران شهریور 1394)

- زارع. م، دهقانی. ح، نادری‌پور. ر، تخمین ارزش اقتصادی بلوک استخراجی در معادن روباز با فرض سناریوهای مختلف برای پارامترهای اقتصادی

 • چهارمین کنگره و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن ایران (تهران آبان 1395)

-دهقانی. ح، جدیری. ب، شهریاری. ه، ارائه یک مدل تجربی جدید در تخمین خردایش حاصل از انفجار در معدن سنگ آهن باباعلی با استفاده از روش‌های الگوریتم تکامل تفاضلی و رگرسیون چند متغیره

 • Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Ausimm 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. DehghaniThe effect of Economic parameters and feasibility study For Area 3 of Gol-E-Gohar Iron Ore (Australia- July 2007)

 • VII-th International Scientific Conference SGEM 2007

- M. Monjezi, H. Dehghani, F. Samimi namin - Study of effect of blast hole  diameter on fly rock using multi attribute decision making method (TOPSIS) (Sofia, Bulgaria - June 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. Dehghani - Feasibility  Study and Economic Evaluation For Area 3 of Gol-E-Gohar Iron Ore (Sofia, Bulgaria - June 2007)

 • International Mining Congress & Exhibition Turkey (IMCET 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. Dehghani - Mining Method Selection of Chahar Gonbad Deposit Based on Fuzzy Decision Making (FDM) (Ankara, Turkey - June 2007)

 • The 32nd International Conference of Safety in Mines Research Institutes

- M. Monjezi, H. Dehghani, F. Samimi namin - Environmental Effects Evaluation of Open Pit Mine (Beijing, China – September 2007)

 • 21st World Mining Congress

- M. Monjezi, M. Hesami, H. DehghaniPillar Stress Prediction in Bord and Pillar Method Using Artificial Neural Networks (Krakow, Poland – September 2008)

 • International Mining Congress

- H. Dehghani, M.Ataeepour – The Effect of Risk in Mine Design Stage (Tehran, Iran – October 2010)

 • 22nd World Mining Congress

Dehghani, M.Ataeepour – The Effect of Operating Costs Uncertainty on the Project Evaluation (Istanbul, Turkey, 2011)

 • International Mining Congress

Dehghani, M.Ataeepour, A.Esfahanipour – The Effect of 3D Economic Uncertainties on the Mining Projects Evaluation (Tehran, Iran, 2012)

 

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

استاد راهنما

 • مدلسازی اثرات موج انفجار بر پوشش بتنی تونل، هادی مطلبی مغانجوقی 
 • تحلیل ریسک تولید در معادن جبهه کار طولانی مکانیزه با استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان
 • طراحی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

استاد مشاور

 • تعیین نرخ تولید بهینه معادن روباز با استفاده از اختیارات حقیقی
 • تعیین ارزش اقتصادی بلوک در معادن روباز با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای قیمت و هزینه های عملیاتی
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • برنامه ریزی تولید در معادن سطحی
 • معدنکاری سطحی
 • طراحی معادن
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
dehghani
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری
08138411402

- ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی
- طراحی حفاری و انفجار
- مدیریت ریسک در معادن
- بهینه سازی ناوگان ماشین آلات معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

Monjezi, H. Dehghani – 2008 – Evaluation of Effect of Blasting Pattern Parameters on Back Break Using Neural Networks – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.

Monjezi, K. Shahriar, H. Dehghani, F Samimi Namin – 2008 – Environmental Impact Assessment of Open pit Mining in Iran – Environmental Geology.

Samimi Namin, K. Shahriar, M. Ataee pour, H. Dehghani – 2008 – A new model for mining method selection of mineral deposit based on Fuzzy Decision Making – SAIMM.

Khodadadi, M. Monjezi, H. Mehrpouya, H. Dehghani – 2008 – Geochemical modeling of cyanide in tailing dam gold processing plant – Environmental Geology.

Monjezi, H. Dehghani, T.N. Singh, A.R. Sayadi – 2010 – Application of TOPSIS method for selecting the most appropriate blast design – Arabian Journal of Geosciences.

Khandelwal, M. Monjezi, H. Dehghani, T.N. Singh, A.Gholinejad – 2010 – Stability analysis of dump slope of a surface mine – Mining Engineers Journal.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2010 – Development of a Model to Predict Peak Particle Velocity in a Blasting Operations – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.

Dehghani, M. Ataee-pour – 2012 – Determination of the effect of operating cost uncertainty on mining project evaluation, Resources Policy.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2012 – The Role of Economic Uncertainty on the Block Economic Value – A New Valuation Approach, Archives of Mining Sciences.

Dehghani, M.Ataee-pour – 2013 – Determination of the effect of economic uncertainties on mining project evaluation using Real Option Valuation, International Journal of Mining and Mineral Engineering.

Dehghani, M. Ataee-pour, A. Esfahanipour – 2014 – Evaluation of the Mining Projects under Economic Uncertainties Using Multidimensional Binomial Tree, Resources Policy.

Dehghani, M. Shafaghi – 2017 – Prediction of blast-induced flyrock using differential evolution algorithm, Engineering with Computers.

Babanouri, H. Dehghani– 2017 – Investigating a potential reservoir landslide and suggesting its treatment using limit-equilibrium and numerical methods, Journal of Mountain Science.

Morshedlou, H. Dehghani, S. H. Hoseinie – 2014 - Reliability-based maintenance scheduling of powered supports in Tabas mechanized coal mine, Journal of Mining & Environment.

مرشدلو. ع، دهقانی، ح – 1393 - تحلیل قابلیت اطمینان دستگاه ناوزنجیری زرهی (AFC) در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

Dehghani, N. M. Beiranvand – 2016 -Estimation of penetration rate of tunnel boring machines using Monte-Carlo simulation method, Journal of Mining & Environment.

Dehghani, A. Siami and P. Haghi -2016 - A new model for mining method selection based on grey and TODIM methods, Journal of Mining & Environment.

 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • پنجمين کنفرانس ملي مهندسي معدن (اصفهان آبان ماه 1385)

- دهقاني. ح، جهانبخش. ک - محاسبه عيارحد در کانسارهاي يک و چند فلزي با استفاده از ارزش نقطه‌اي ماده معدني

- جهانبخش. ک، دهقاني. ح -  نرخ توليد بهينه معدن و عوامل تاثيرگذار بر آن

 • بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين (تهران - اسفندماه 1385)

- منجزي. م، دهقاني. ح - محاسبه الگوي آتشباري مناسب به منظور کاهش پرتاب سنگ توسط روش تصميم گيري چند متغيره TOPSIS 

- صيادي. ا. ر، دهقاني. ح - محاسبه عيارحد در کانسارهاي تک و چند فلزي

 • بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين (تهران – بهمن ماه 1386)

- منجزي. م، گشتاسبي. ک، جزايري. ع، دهقاني. ح - ارائه مدلي رياضي جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندي پيشنهادي توده سنگ

- منجزي. م، مهردانش. ا، دهقاني. ح - ارزيابي تاثير پارامترهاي طراحي الگوي آتشباري بر پرتاب سنگ با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

- منجزي. م، دهقاني. م، دهقاني. ح - بهينه سازي الگوي آتشباري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه هاي عصبي

 • هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (تهران – بهمن ماه 1390)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. م، اصفهانی‌پور. ا - نقش عدم قطعیت قیمت در تعیین ارزش اقتصادی بلوک با استفاده از روش درخت دوتایی

 • اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ملی فناوری‌های معدنکاری ایران (یزد – شهریور ماه 1391)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. - تعیین ارزش اقتصادی بلوک تحت شرایط عدم قطعیت اقتصادی

 • نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (تهران – بهمن ماه 1391)

- دهقانی. ح، عطایی‌پور. م، اصفهانی‌پور. ا - ارزیابی پروژه‌های معدنی با استفاده از روش اختیارات حقیقی سه بعدی

 • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان (تهران بهمن 1392)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل عملکرد ماشین ناو زنجیری زرهی با استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان

 • پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (تهران اردیبهشت 1393)

- شیرکوند. ر، دهقانی. ح، بررسی اثرات مقاومت فشاری بر خردایش سنگ با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

- بیرانوند. ن، دهقانی. ح، مرشدلو. ع، تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونت­کارلو

 • نهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (تهران خرداد 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، مقایسه قابلیت اطمینان بخش‌های برقی و مکانیکی ماشین آلات استخراج زغالسنگ در معدن مکانیزه طبس

 • کنفرانس علوم معدنی (ساری خرداد 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل قابلیت اطمینان سیستم ترابری در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس

 • دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران (کرمان تیر 1393)

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، حسینی. ه، تحلیل قابلیت اطمینان نگهدارنده‌های قدرتی در معدن زغالسنگ مکانیزه طبس (برگزیده به عنوان برترین مقاله کنفرانس)

- دهقانی. ح، جدیری مکری. ب، گودرزی معظمی راد. ح، پیش بینی قیمت زغال‌سنگ با استفاده از روش‌های سری زمانی و درخت دوجمله‌ای

 • پنجمین کنفرانس مهندسی معدن (تهران مهر 1393)

- دهقانی. ح، شیرکوند. ر، ارزیابی پروژه‌های معدنی تحت تاثیر عدم قطعیت‌های اقتصادی با استفاده از سری‌های‌زمانی

- دهقانی. ح، رویا نادری پور، ارائه یک رابطه ریاضیاتی جهت پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار

- مرشدلو. ع، دهقانی. ح، تحليل عملکرد ماشين بارگيری مرحله‌ای با استفاده از مهندسی قابليت اطمينان

 • سومین کنفرانس معادن روباز ایران (کرمان اردیبهشت 1394)

- غلامی. م، دهقانی. ح، تحلیل شکست قاشقی با استفاده از روش شبکه عصبی و شبیه سازی مونت کارلو

- دهقانی. ح، صیامی. ا، بررسی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آنالیز ابعادی

- دهقانی. ح، عجم‌زاده. م‌ر، ارائه رابطه ای تجربی برای محاسبه انفجار هوای پرفشار (AOp) به روش آنالیز ابعادی

 • کنفرانس بین المللی دست‌آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد (تهران شهریور 1394)

- زارع. م، دهقانی. ح، نادری‌پور. ر، تخمین ارزش اقتصادی بلوک استخراجی در معادن روباز با فرض سناریوهای مختلف برای پارامترهای اقتصادی

 • چهارمین کنگره و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن ایران (تهران آبان 1395)

-دهقانی. ح، جدیری. ب، شهریاری. ه، ارائه یک مدل تجربی جدید در تخمین خردایش حاصل از انفجار در معدن سنگ آهن باباعلی با استفاده از روش‌های الگوریتم تکامل تفاضلی و رگرسیون چند متغیره

 • Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Ausimm 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. DehghaniThe effect of Economic parameters and feasibility study For Area 3 of Gol-E-Gohar Iron Ore (Australia- July 2007)

 • VII-th International Scientific Conference SGEM 2007

- M. Monjezi, H. Dehghani, F. Samimi namin - Study of effect of blast hole  diameter on fly rock using multi attribute decision making method (TOPSIS) (Sofia, Bulgaria - June 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. Dehghani - Feasibility  Study and Economic Evaluation For Area 3 of Gol-E-Gohar Iron Ore (Sofia, Bulgaria - June 2007)

 • International Mining Congress & Exhibition Turkey (IMCET 2007)

- K. Shahriar, F. Samimi namin, H. Dehghani - Mining Method Selection of Chahar Gonbad Deposit Based on Fuzzy Decision Making (FDM) (Ankara, Turkey - June 2007)

 • The 32nd International Conference of Safety in Mines Research Institutes

- M. Monjezi, H. Dehghani, F. Samimi namin - Environmental Effects Evaluation of Open Pit Mine (Beijing, China – September 2007)

 • 21st World Mining Congress

- M. Monjezi, M. Hesami, H. DehghaniPillar Stress Prediction in Bord and Pillar Method Using Artificial Neural Networks (Krakow, Poland – September 2008)

 • International Mining Congress

- H. Dehghani, M.Ataeepour – The Effect of Risk in Mine Design Stage (Tehran, Iran – October 2010)

 • 22nd World Mining Congress

Dehghani, M.Ataeepour – The Effect of Operating Costs Uncertainty on the Project Evaluation (Istanbul, Turkey, 2011)

 • International Mining Congress

Dehghani, M.Ataeepour, A.Esfahanipour – The Effect of 3D Economic Uncertainties on the Mining Projects Evaluation (Tehran, Iran, 2012)

 

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

استاد راهنما

 • مدلسازی اثرات موج انفجار بر پوشش بتنی تونل، هادی مطلبی مغانجوقی 
 • تحلیل ریسک تولید در معادن جبهه کار طولانی مکانیزه با استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان
 • طراحی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

استاد مشاور

 • تعیین نرخ تولید بهینه معادن روباز با استفاده از اختیارات حقیقی
 • تعیین ارزش اقتصادی بلوک در معادن روباز با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای قیمت و هزینه های عملیاتی
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • برنامه ریزی تولید در معادن سطحی
 • معدنکاری سطحی
 • طراحی معادن
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>