عکس کاور خود را تغییر دهید
ghaderi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
081-38411446

متالورژی پودر، کامپوزیت ها، تنگستن و فلزات دیرگداز، بازیابی پسماندهای صنعتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

[1]      A.G. Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, Tungsten–copper composite production by activated sintering and infiltration, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 29 (2011) 538–541. doi:10.1016/J.IJRMHM.2011.03.009.

[2]      A. Ghaderi Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, Reduction of Sintering Temperature of Porous Tungsten Skeleton Used for Production of W-Cu Composites by Ultra High Compaction Pressure of Tungsten Powder, Adv. Mater. Res. 264–265 (2011) 807–812. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.807.

[3]      A.G. Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, A feasibility study of W-Cu composites production by high pressure compression of tungsten powder, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 29 (2011) 123–127. doi:10.1016/J.IJRMHM.2010.09.002.

[4]      S. Vakilpour, A.G. Hamidi, Effects of Temperature and Particle Size Distribution on Barite Reduction by Carbon mon oxide gas, J. Part. Sci. Technol. 2 (2016) 79–85.

[5]      A. Ghaderi Hamidi, Application of compression lubricant as final porosity controller in the sintering of tungsten powders, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 66 (2017) 21–25. doi:10.1016/j.ijrmhm.2017.01.005.

[6]      N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, D. Uner, Effect of mechanical activation on thermal energy storage properties of Co3O4/CoO system, Adv. Powder Technol. 29 (2018) 333–340. doi:10.1016/j.apt.2017.11.020.

[7]      H. Nourbaghaee, A. Ghaderi Hamidi, M. Pourabdoli, Direct recovery of boiler residue by combustion synthesis, Waste Manag. 74 (2018). doi:10.1016/j.wasman.2018.01.001.

[8]      M. Pourabdoli, N. Nekokar, A. Ghaderi Hamidi, Effect of Fe2O3 Addition and Mechanical Activation on Thermochemical Heat Storage Properties of Co3O4/CoO System, Iran. Res. Organ. Sci. Technol. 0 (2018) 13–22. doi:10.22104/JPST.2018.2799.1116.

[9]      A. Ghaderi Hamidi, H. Arabi, J. Vahdati Khaki, Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 80 (2019) 204–209. doi:10.1016/J.IJRMHM.2019.01.016.

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " تأثیر روش آلیاژسازی مکانیکی بر مشخصات پودر آلیاژ Fe1/2-Ni9/4W-93 و بررسی نحوه تشکیل فازهای نانوکریستالین و آمورف در حین آلیاژسازی"، دهمین کنگره‌ی سالانه‌ی انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 24-22، آبان 1385.
 2. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر سینتر پودر آلیاژ سنگین تنگستن با ترکیب Fe1/2-Ni9/4W-93"، یازدهمین کنگره‌ی سالانه‌ انجمن مهندسین متالورژی ایران، ذوب آهن اصفهان،2-1 آبان 1386.
 3. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " رفتار یک پودر نانوکریستالین آلیاژ سنگین تنگستن در سینتر"، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه کاشان، 16-14 شهریور 1386.
 4. احمد قادری حمیدی، محمد جعفر لشکر بلوکی،" استفاده از گرمای نهان قطعات حجیم برای خود تمپری فولادهای فورج پذیر"، سمپوزیوم فولاد 92، شرکت فولا هرمزگان، بندرعباس، 7-6 اسفند 1392.
 5. سعید وکیل‌پور، احمد قادری حمیدی، حمیدرضا فریدی، " بررسی اثر آسیاب‌کاری و مقدار کربن بر احیای کربوترمی باریت"، شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 7-5 شهریور 1393.
 6. سعید وکیل‌پور، اکبر حیدرپور، احمد قادری حمیدی، " بررسی ترمودینامیکی فرآیند احیای کربوترمی باریت "، شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 7-5 شهریور 1393.
 7. میلاد امیرپور، حمید رضا فریدی، احمد قادری حمیدی، "استفاده از روش تاگوچی جهت بهینه سازی انحلال کبالت از پودر اکسید کاربید سمانته WC-TiC-Co "، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، 27 و 28 آبان 1393، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 8. میلاد امیرپور، حمید رضا فریدی، احمد قادری حمیدی، اکبر حیدرپور، " رفتار اكسيداسيون كاربيدسمانته WC-TiC- Co در اتمسفر محيط و اكسيژن خالص"، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، 27 و 28 آبان 1393، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 9. هومن نوربقایی، احمد قادری حمیدی، مهدی پور عبدلی، "بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم به روش آلومینوترمی"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 10. نریمان نکوکار، مهدی پور عبدلی، احمد قادری حمیدی، "اثر آسیا کاری پر انرژی بر فرآیند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره شیمیایی انرژی حرارتی"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 11. هانیه نوریون، احمد قادری حمیدی، امیر مومنی، بابک موگویی، "بررسی مکانیزم شکست اتصال فولاد x65 به روش جوشکاری قوس الکتریک دستی"، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پبشرفته در صنایع، خرداد 96، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 12. آزین حسن وند، مهدی پورعبدلی، احمد قادری حمیدی، " تأثیر فعالسازی مکانیکی بر ذخیره سازی ترموشیمیایی حرارت در سیستم های Co3O4-5 wt. % Al2O3 و Co3O4-5 wt.% Y2O3" ششمین کنفرانش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، 6 و 7 آبان 1396، تهران، ایران.
 13. پیام شیخ مهدی، نسیم رفیعی، میلاد امیرپور، احمد قادری حمیدی " بررسی انحلال اکسید کبالت در اسید نیتریک به منظور بازیابی کاربیدهای سمانته به روش تاگوچی" ششمین کنفرانش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، 6 و 7 آبان 1396، تهران، ایران.
 14. راضیه آوند، احمد قادری حمیدی، مهدی پورعبدلی سردرود " ساخت کامپوزیت زمینه آهنی تقویت شده با کاربید کروم به روش رخنه‌دهی فاز مذاب"، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat 2018)، 17-18 آبان 1397، تهران، ایران.
 15. محیا ابراهیمی، احمد قادری حمیدی، مهدی پورعبدلی سردرود " استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانه‌ی آبی پایه زیرکونی "، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat 2018)، 17-18 آبان 1397، تهران، ایران.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

متالورژی فیزیکی 1

مبانی انجماد و ریخته گری

بلورشناسی

فرآیندهای انجماد پیشرفته

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
ghaderi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
081-38411446

متالورژی پودر، کامپوزیت ها، تنگستن و فلزات دیرگداز، بازیابی پسماندهای صنعتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

[1]      A.G. Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, Tungsten–copper composite production by activated sintering and infiltration, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 29 (2011) 538–541. doi:10.1016/J.IJRMHM.2011.03.009.

[2]      A. Ghaderi Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, Reduction of Sintering Temperature of Porous Tungsten Skeleton Used for Production of W-Cu Composites by Ultra High Compaction Pressure of Tungsten Powder, Adv. Mater. Res. 264–265 (2011) 807–812. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.264-265.807.

[3]      A.G. Hamidi, H. Arabi, S. Rastegari, A feasibility study of W-Cu composites production by high pressure compression of tungsten powder, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 29 (2011) 123–127. doi:10.1016/J.IJRMHM.2010.09.002.

[4]      S. Vakilpour, A.G. Hamidi, Effects of Temperature and Particle Size Distribution on Barite Reduction by Carbon mon oxide gas, J. Part. Sci. Technol. 2 (2016) 79–85.

[5]      A. Ghaderi Hamidi, Application of compression lubricant as final porosity controller in the sintering of tungsten powders, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 66 (2017) 21–25. doi:10.1016/j.ijrmhm.2017.01.005.

[6]      N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, D. Uner, Effect of mechanical activation on thermal energy storage properties of Co3O4/CoO system, Adv. Powder Technol. 29 (2018) 333–340. doi:10.1016/j.apt.2017.11.020.

[7]      H. Nourbaghaee, A. Ghaderi Hamidi, M. Pourabdoli, Direct recovery of boiler residue by combustion synthesis, Waste Manag. 74 (2018). doi:10.1016/j.wasman.2018.01.001.

[8]      M. Pourabdoli, N. Nekokar, A. Ghaderi Hamidi, Effect of Fe2O3 Addition and Mechanical Activation on Thermochemical Heat Storage Properties of Co3O4/CoO System, Iran. Res. Organ. Sci. Technol. 0 (2018) 13–22. doi:10.22104/JPST.2018.2799.1116.

[9]      A. Ghaderi Hamidi, H. Arabi, J. Vahdati Khaki, Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 80 (2019) 204–209. doi:10.1016/J.IJRMHM.2019.01.016.

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " تأثیر روش آلیاژسازی مکانیکی بر مشخصات پودر آلیاژ Fe1/2-Ni9/4W-93 و بررسی نحوه تشکیل فازهای نانوکریستالین و آمورف در حین آلیاژسازی"، دهمین کنگره‌ی سالانه‌ی انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 24-22، آبان 1385.
 2. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر سینتر پودر آلیاژ سنگین تنگستن با ترکیب Fe1/2-Ni9/4W-93"، یازدهمین کنگره‌ی سالانه‌ انجمن مهندسین متالورژی ایران، ذوب آهن اصفهان،2-1 آبان 1386.
 3. احمد قادری حمیدی، حسین عربی، جلیل وحدتی خاکی، " رفتار یک پودر نانوکریستالین آلیاژ سنگین تنگستن در سینتر"، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه کاشان، 16-14 شهریور 1386.
 4. احمد قادری حمیدی، محمد جعفر لشکر بلوکی،" استفاده از گرمای نهان قطعات حجیم برای خود تمپری فولادهای فورج پذیر"، سمپوزیوم فولاد 92، شرکت فولا هرمزگان، بندرعباس، 7-6 اسفند 1392.
 5. سعید وکیل‌پور، احمد قادری حمیدی، حمیدرضا فریدی، " بررسی اثر آسیاب‌کاری و مقدار کربن بر احیای کربوترمی باریت"، شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 7-5 شهریور 1393.
 6. سعید وکیل‌پور، اکبر حیدرپور، احمد قادری حمیدی، " بررسی ترمودینامیکی فرآیند احیای کربوترمی باریت "، شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 7-5 شهریور 1393.
 7. میلاد امیرپور، حمید رضا فریدی، احمد قادری حمیدی، "استفاده از روش تاگوچی جهت بهینه سازی انحلال کبالت از پودر اکسید کاربید سمانته WC-TiC-Co "، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، 27 و 28 آبان 1393، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 8. میلاد امیرپور، حمید رضا فریدی، احمد قادری حمیدی، اکبر حیدرپور، " رفتار اكسيداسيون كاربيدسمانته WC-TiC- Co در اتمسفر محيط و اكسيژن خالص"، سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، 27 و 28 آبان 1393، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 9. هومن نوربقایی، احمد قادری حمیدی، مهدی پور عبدلی، "بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم به روش آلومینوترمی"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 10. نریمان نکوکار، مهدی پور عبدلی، احمد قادری حمیدی، "اثر آسیا کاری پر انرژی بر فرآیند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره شیمیایی انرژی حرارتی"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 11. هانیه نوریون، احمد قادری حمیدی، امیر مومنی، بابک موگویی، "بررسی مکانیزم شکست اتصال فولاد x65 به روش جوشکاری قوس الکتریک دستی"، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پبشرفته در صنایع، خرداد 96، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 12. آزین حسن وند، مهدی پورعبدلی، احمد قادری حمیدی، " تأثیر فعالسازی مکانیکی بر ذخیره سازی ترموشیمیایی حرارت در سیستم های Co3O4-5 wt. % Al2O3 و Co3O4-5 wt.% Y2O3" ششمین کنفرانش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، 6 و 7 آبان 1396، تهران، ایران.
 13. پیام شیخ مهدی، نسیم رفیعی، میلاد امیرپور، احمد قادری حمیدی " بررسی انحلال اکسید کبالت در اسید نیتریک به منظور بازیابی کاربیدهای سمانته به روش تاگوچی" ششمین کنفرانش بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، 6 و 7 آبان 1396، تهران، ایران.
 14. راضیه آوند، احمد قادری حمیدی، مهدی پورعبدلی سردرود " ساخت کامپوزیت زمینه آهنی تقویت شده با کاربید کروم به روش رخنه‌دهی فاز مذاب"، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat 2018)، 17-18 آبان 1397، تهران، ایران.
 15. محیا ابراهیمی، احمد قادری حمیدی، مهدی پورعبدلی سردرود " استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانه‌ی آبی پایه زیرکونی "، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat 2018)، 17-18 آبان 1397، تهران، ایران.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

متالورژی فیزیکی 1

مبانی انجماد و ریخته گری

بلورشناسی

فرآیندهای انجماد پیشرفته

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>