عکس کاور خود را تغییر دهید
ghanbari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد
08138411522

Design of Analog Integrated Circuit
Micro Electro Mechanical System-MEMS
Biomedical system design

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- A. Kokabi, H. G. Khorram, Bandwidth and gain enhancement using nested cross-coupled
positive feedback, Microelectronics Journal (2018).

2- A. Kokabi, H. G. Khorram, Z. Meivand, T. Bayatian, E. G. Rad, Low-frequency Vibrational Modes in Small Polypeptides of Essential Amino Acids, Optics and Spectroscopy (2019).

3- A. Fallahi, H. G. Khorram, A. Kokabi, Electrocardiogram signal generation using electrical model of cardiac cell: application in cardiac ischemia, Journal of medical engineering & technology (2019).

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- حمیدرضا قنبری خرم، ابراهیم عباسپورثانی، جواد نوری­نیا، علی نادری " یک سلف spiral قابل تنظیم جدید RF MEMS "، هفدهمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه علم و صنعت تهران، اردیبهشت 1388.

2- علی نادری، هادی قاسم زاده، حمیدرضا قنبری خرم، عبدالله خویی، خیرالله حدیدی، "طراحی تراشه کنترل­کننده فازی تمام برنامه­ریزی شده با ساختاری جدید در پروسه CMOS با سرعت بالا و توان مصرفی پایین"، هفدهمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه علم و صنعت تهران، اردیبهشت 1388.

3- حمیدرضا قنبری خرم، ابراهیم عباسپورثانی، هادی توکلی "سلف حلزونی قابل تنظیم به روش الکترواستاتیک با تکنولوژی ساخت MEMS  "، بیست و دومین کنفرانس برق ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت 1393.

4- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokab "A Wideband Amplifier Based on Nested Cross-Coupled Feedback Topology" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

5- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "Low-Power Voltage Controlled Oscillators (VCO) Based on Sefl-Biased CNTFETs" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

6- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "5GHz Shunted PCNTFET-based hybrid-circuit VCO" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

7- Hamidreza Ghanbari Khorram,  Alireza Kokabi,  Ali Naderi "Comparative Study of SRAM Circuit with 32nm
MOSFET and CNTFET" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

8- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "Comparative Study of Schmitt Trigger Circuit  with 32nm MOSFET, DG-FinFET and CNTFET" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

9- Alireza Kokabi, Hamidreza Ghanbari Khorram, Hadis Abdolahipour, Pouneh Assari "Terahertz Spectroscopy of the Femur Bone" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

الکترونیک(1)

الکترونیک(2)

الکترونیک(3)

مدارهای پالس و دیجیتال(تکنیک پالس)

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه تکنیک پالس

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
ghanbari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد
08138411522

Design of Analog Integrated Circuit
Micro Electro Mechanical System-MEMS
Biomedical system design

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- A. Kokabi, H. G. Khorram, Bandwidth and gain enhancement using nested cross-coupled
positive feedback, Microelectronics Journal (2018).

2- A. Kokabi, H. G. Khorram, Z. Meivand, T. Bayatian, E. G. Rad, Low-frequency Vibrational Modes in Small Polypeptides of Essential Amino Acids, Optics and Spectroscopy (2019).

3- A. Fallahi, H. G. Khorram, A. Kokabi, Electrocardiogram signal generation using electrical model of cardiac cell: application in cardiac ischemia, Journal of medical engineering & technology (2019).

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- حمیدرضا قنبری خرم، ابراهیم عباسپورثانی، جواد نوری­نیا، علی نادری " یک سلف spiral قابل تنظیم جدید RF MEMS "، هفدهمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه علم و صنعت تهران، اردیبهشت 1388.

2- علی نادری، هادی قاسم زاده، حمیدرضا قنبری خرم، عبدالله خویی، خیرالله حدیدی، "طراحی تراشه کنترل­کننده فازی تمام برنامه­ریزی شده با ساختاری جدید در پروسه CMOS با سرعت بالا و توان مصرفی پایین"، هفدهمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه علم و صنعت تهران، اردیبهشت 1388.

3- حمیدرضا قنبری خرم، ابراهیم عباسپورثانی، هادی توکلی "سلف حلزونی قابل تنظیم به روش الکترواستاتیک با تکنولوژی ساخت MEMS  "، بیست و دومین کنفرانس برق ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت 1393.

4- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokab "A Wideband Amplifier Based on Nested Cross-Coupled Feedback Topology" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

5- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "Low-Power Voltage Controlled Oscillators (VCO) Based on Sefl-Biased CNTFETs" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

6- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "5GHz Shunted PCNTFET-based hybrid-circuit VCO" 3rd International Conference Electrical Engineering, IRAN, TEHRAN, 2018.

7- Hamidreza Ghanbari Khorram,  Alireza Kokabi,  Ali Naderi "Comparative Study of SRAM Circuit with 32nm
MOSFET and CNTFET" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

8- Hamidreza Ghanbari Khorram, Alireza Kokabi "Comparative Study of Schmitt Trigger Circuit  with 32nm MOSFET, DG-FinFET and CNTFET" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

9- Alireza Kokabi, Hamidreza Ghanbari Khorram, Hadis Abdolahipour, Pouneh Assari "Terahertz Spectroscopy of the Femur Bone" 5th International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Mechatronics Engineering, IRAN, TEHRAN, 2019.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

الکترونیک(1)

الکترونیک(2)

الکترونیک(3)

مدارهای پالس و دیجیتال(تکنیک پالس)

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه تکنیک پالس

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>