عکس کاور خود را تغییر دهید
omidhamidi77
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد - آمار کاربردی (اقتصادی و اجتماعی)
081-38411533

Survival Analysis- Missing data Analysis- Learning theory - Reliability

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Hooshmand S, Behshameh M, Hamidi O. A tabu search algorithm with efficient diversification strategy for high school timetabling problem. Journal of Computer Science and Information Technology

. 2013; 4(5):21-34

 • Tapak L, Mahjub H, Hamidi O, Poorolajal J. Real-data comparison of data mining methods in prediction of diabetes in Iran. Healthcare informatics research. 2013;19(3):177-85.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Jafarzadeh Kohneloo A, Sadeghifar M. High-dimensional additive hazards regression for oral squamous cell carcinoma using microarray data: a comparative study. BioMed research international. 2014; 5(4):1-7.

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Sadeghifar M, Abbasi H, Maryanaji Z, Faridi HR, et al. A comparative study of support vector machines and artificial neural networks for predicting precipitation in Iran. Theoretical and applied climatology. 2015;119(3-4):723-31.

 

 • Mohammadfam I, Mahjub H, Hamidi O, Tapak L. Interventions to Promote of Safety Participation Using Generalized Estimating Equations. International Journal of Occupational Hygiene. 2015;7(2):69-75.

 

 • Amini P, Maroufizadeh S, Hamidi O, Samani RO, Sepidarkish M. Factors associated with macrosomia among singleton live-birth: A comparison between logistic regression, random forest and artificial neural network methods. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2016;13(4).

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Farhadian M, Tapak L. Identifying Important Risk Factors for Survival in Kidney Graft Failure Patients Using Random Survival Forests. Iranian journal of public health. 2016;45(1):27-33.

 

 • Amini P, Maroufizadeh S, Samani RO, Hamidi O, Sepidarkish M. Prevalence and Determinants of Preterm Birth in Tehran, Iran: A Comparison between Logistic Regression and Decision Tree Methods. Osong public health and research perspectives. 2017;8(3):195-200.

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Tapak L. Identifying predictors of progression to AIDS and mortality post-HIV infection using parametric multistate model. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2017.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Abbasi H, Maryanaji Z. Application of random forest time series, support vector regression and multivariate adaptive regression splines models in prediction of snowfall (a case study of Alvand in the middle Zagros, Iran). Theoretical and Applied Climatology. 2017:1-8.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Poorolajal J, Amini P. Identifying risk factors for progression to AIDS and mortality post-HIV infection using illness-death multistate model. Clinical Epidemiology and Global Health. 2017.

 

 • Hamidi O, Tapak M, Poorolajal J, Amini P, Tapak L. Application of random survival forest for competing risks in prediction of cumulative incidence function for progression to AIDS. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2017.

 

 • Tapak L, Hamidi O, Poorolajal J, Amini P. Prediction of Kidney Graft Rejection Using Artificial Neural Network. Healthcare informatics research. 2017.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • Ganjali, M., Fatehi, H. and Hamidi, O. (2005). A comparison of EM algorithm,
  multiple imputation and joint modeling for analyzing multivariate normal data with
  missing response, Proceedings of the 20th international Workshop on Statistical
  modelling, Sydney, Australia.

 

 • بررسی عملکرد جانهی چندگانه و جانهی ساده رگرسیونی و الگوریتم EM در تحلیلی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان. یازدهمین کنفرانس بین­المللی آمار. دانشگاه علم صنعت. شهریور 91.

 

 • زهرا نادری ، صمد قاسمی، امید حمیدی ارزیابی میزان رضایتمندی تحصیلی دانشجویان مهندسی مواد و تاثیر آن در کیفیت آموزش. سومین کنفرانس ملی کیفیت نظام دانشگاهی. دانشگاه تربیت مدرس. 1395

 

 • امید حمیدی، زهره مریانجی. بررسی آماری تغییرات دبی در حوزه سد اکباتان همدان. کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمار های صنعتی. دانشگاه بوعلی سینا. 1396.

 

 • امید حمیدی، زهره مریانجی. تغییرات مشخصه های آماری بارش در ایستگاه همدان. کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمار های صنعتی. دانشگاه بوعلی سینا. 1396.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

طرح های پژوهشی:

 • بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در سال 91 در دانشگاه صنعتی همدان.
 • جانهي بي پاسخي ها و اثرات آن در برآوردها و تجزيه و تحليل داده ها در پژوهشکده آمار از تاريخ 15/7/83 تا تاريخ 30/1/84 .
 • جانهي مقاديرگم شده متغيرهاي پيوسته، نيم پيوسته و رسته اي با روش مونت کارلوي زنجيرمارکوفي در پژوهشکده آمار از تاريخ 1/2/84 تا تاريخ 1/8/85 .
سوابق
کسب عنوان مدرس برتر گروه علوم پایه در دانشگاه صنعتی همدان در سال 1392
کسب رتبه یک کشوری کنکور کارشناسی ارشد در سال 81
 1. دستيار علمي و مدير گروه آمار در دانشگاه پيام نور در سال های 87-1386.
 2. رئیس گروه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی همدان از تاریخ 91/7/1 تا 93/11/1.
 3. مدیر سیستم سامانه آموزشی و پژوهشی گلستان در دانشگاه صنعتی همدان.
 4. عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در دانشگاه صنعتی همدان.
 5. رئیس اداره خدمات آموزشی در دانشگاه صنعتی همدان.
 6. مدیر اداره امور آموزشی در دانشگاه صنعتی همدان.
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

ترم های فرد: آمار و احتمالات مهندسی

ترم های زوج: آمار و احتمالات مهندسی- آمار حیاتی و احتمالات.

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان گرامی برای ارتباط با اینجانب می توانند از ایمیل زیر استفاده نمایند:

omid_hamidi@hut.ac.ir

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
omidhamidi77
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد - آمار کاربردی (اقتصادی و اجتماعی)
081-38411533

Survival Analysis- Missing data Analysis- Learning theory - Reliability

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Hooshmand S, Behshameh M, Hamidi O. A tabu search algorithm with efficient diversification strategy for high school timetabling problem. Journal of Computer Science and Information Technology

. 2013; 4(5):21-34

 • Tapak L, Mahjub H, Hamidi O, Poorolajal J. Real-data comparison of data mining methods in prediction of diabetes in Iran. Healthcare informatics research. 2013;19(3):177-85.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Jafarzadeh Kohneloo A, Sadeghifar M. High-dimensional additive hazards regression for oral squamous cell carcinoma using microarray data: a comparative study. BioMed research international. 2014; 5(4):1-7.

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Sadeghifar M, Abbasi H, Maryanaji Z, Faridi HR, et al. A comparative study of support vector machines and artificial neural networks for predicting precipitation in Iran. Theoretical and applied climatology. 2015;119(3-4):723-31.

 

 • Mohammadfam I, Mahjub H, Hamidi O, Tapak L. Interventions to Promote of Safety Participation Using Generalized Estimating Equations. International Journal of Occupational Hygiene. 2015;7(2):69-75.

 

 • Amini P, Maroufizadeh S, Hamidi O, Samani RO, Sepidarkish M. Factors associated with macrosomia among singleton live-birth: A comparison between logistic regression, random forest and artificial neural network methods. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2016;13(4).

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Farhadian M, Tapak L. Identifying Important Risk Factors for Survival in Kidney Graft Failure Patients Using Random Survival Forests. Iranian journal of public health. 2016;45(1):27-33.

 

 • Amini P, Maroufizadeh S, Samani RO, Hamidi O, Sepidarkish M. Prevalence and Determinants of Preterm Birth in Tehran, Iran: A Comparison between Logistic Regression and Decision Tree Methods. Osong public health and research perspectives. 2017;8(3):195-200.

 

 • Hamidi O, Poorolajal J, Tapak L. Identifying predictors of progression to AIDS and mortality post-HIV infection using parametric multistate model. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2017.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Abbasi H, Maryanaji Z. Application of random forest time series, support vector regression and multivariate adaptive regression splines models in prediction of snowfall (a case study of Alvand in the middle Zagros, Iran). Theoretical and Applied Climatology. 2017:1-8.

 

 • Hamidi O, Tapak L, Poorolajal J, Amini P. Identifying risk factors for progression to AIDS and mortality post-HIV infection using illness-death multistate model. Clinical Epidemiology and Global Health. 2017.

 

 • Hamidi O, Tapak M, Poorolajal J, Amini P, Tapak L. Application of random survival forest for competing risks in prediction of cumulative incidence function for progression to AIDS. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2017.

 

 • Tapak L, Hamidi O, Poorolajal J, Amini P. Prediction of Kidney Graft Rejection Using Artificial Neural Network. Healthcare informatics research. 2017.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • Ganjali, M., Fatehi, H. and Hamidi, O. (2005). A comparison of EM algorithm,
  multiple imputation and joint modeling for analyzing multivariate normal data with
  missing response, Proceedings of the 20th international Workshop on Statistical
  modelling, Sydney, Australia.

 

 • بررسی عملکرد جانهی چندگانه و جانهی ساده رگرسیونی و الگوریتم EM در تحلیلی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان. یازدهمین کنفرانس بین­المللی آمار. دانشگاه علم صنعت. شهریور 91.

 

 • زهرا نادری ، صمد قاسمی، امید حمیدی ارزیابی میزان رضایتمندی تحصیلی دانشجویان مهندسی مواد و تاثیر آن در کیفیت آموزش. سومین کنفرانس ملی کیفیت نظام دانشگاهی. دانشگاه تربیت مدرس. 1395

 

 • امید حمیدی، زهره مریانجی. بررسی آماری تغییرات دبی در حوزه سد اکباتان همدان. کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمار های صنعتی. دانشگاه بوعلی سینا. 1396.

 

 • امید حمیدی، زهره مریانجی. تغییرات مشخصه های آماری بارش در ایستگاه همدان. کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمار های صنعتی. دانشگاه بوعلی سینا. 1396.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

طرح های پژوهشی:

 • بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در سال 91 در دانشگاه صنعتی همدان.
 • جانهي بي پاسخي ها و اثرات آن در برآوردها و تجزيه و تحليل داده ها در پژوهشکده آمار از تاريخ 15/7/83 تا تاريخ 30/1/84 .
 • جانهي مقاديرگم شده متغيرهاي پيوسته، نيم پيوسته و رسته اي با روش مونت کارلوي زنجيرمارکوفي در پژوهشکده آمار از تاريخ 1/2/84 تا تاريخ 1/8/85 .
سوابق
کسب عنوان مدرس برتر گروه علوم پایه در دانشگاه صنعتی همدان در سال 1392
کسب رتبه یک کشوری کنکور کارشناسی ارشد در سال 81
 1. دستيار علمي و مدير گروه آمار در دانشگاه پيام نور در سال های 87-1386.
 2. رئیس گروه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی همدان از تاریخ 91/7/1 تا 93/11/1.
 3. مدیر سیستم سامانه آموزشی و پژوهشی گلستان در دانشگاه صنعتی همدان.
 4. عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در دانشگاه صنعتی همدان.
 5. رئیس اداره خدمات آموزشی در دانشگاه صنعتی همدان.
 6. مدیر اداره امور آموزشی در دانشگاه صنعتی همدان.
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

ترم های فرد: آمار و احتمالات مهندسی

ترم های زوج: آمار و احتمالات مهندسی- آمار حیاتی و احتمالات.

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان گرامی برای ارتباط با اینجانب می توانند از ایمیل زیر استفاده نمایند:

omid_hamidi@hut.ac.ir