عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
08138411306

بازیافت مواد فلزی با ارزش از پسماندها
مطالعه فرایندهای هیدرومتالورژیکی
مطالعه فرایندهای مکانوشیمیایی (خردایش انرژی بالا و انحلال مکانوشیمیایی)
طراحی و بهینه سازی مدارهای خردایش (سنگ شکنی و آسیاکنی)
تغلیظ و فراوری مواد معدنی فلزی (جدایش فیزیکی فیزیکو کانیها)
شبیه سازی و مطالعه خطوط در حال کار فراوری مواد معدنی و ایرادیابی آنها
مطالعات زیست محیطی در کارخانه های فراوری مواد معدنی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
 1. مبانی کانه آرایی (2 گروه)
 2. آز مبانی کانه آرایی (4 گروه)
 3. مکانیک سیالات
 4. زبان تخصصی معدن
 5. نمونه برداری
 6. کنترل و مدیریت پروژه (مقطع کارشناسی ارشد)
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
08138411306

بازیافت مواد فلزی با ارزش از پسماندها
مطالعه فرایندهای هیدرومتالورژیکی
مطالعه فرایندهای مکانوشیمیایی (خردایش انرژی بالا و انحلال مکانوشیمیایی)
طراحی و بهینه سازی مدارهای خردایش (سنگ شکنی و آسیاکنی)
تغلیظ و فراوری مواد معدنی فلزی (جدایش فیزیکی فیزیکو کانیها)
شبیه سازی و مطالعه خطوط در حال کار فراوری مواد معدنی و ایرادیابی آنها
مطالعات زیست محیطی در کارخانه های فراوری مواد معدنی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
 1. مبانی کانه آرایی (2 گروه)
 2. آز مبانی کانه آرایی (4 گروه)
 3. مکانیک سیالات
 4. زبان تخصصی معدن
 5. نمونه برداری
 6. کنترل و مدیریت پروژه (مقطع کارشناسی ارشد)
پیام برای دانشجویان