عکس کاور خود را تغییر دهید
paripour
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری تخصصی- ریاضیات کاربردی
081-38411506

روشهای عددی در جبر خطی، حل عددی معادلات با مشتقات جزئی، حل عددی معادلات انتگرال، ریاضیات فازی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

- The combined reproducing kernel method and Taylor series for handling nonlinear Volterra integro-differential equations with derivative type kernel, Applied Mathematics and Computation 355 (2019) 151-160.

-Resolution of single-variable fuzzy polynomial equations and an upper bound on the number of solutions, Soft Computing 23 (3)(2019) 837-845.

-Solving Nonlinear Integro-Differential Equations Using the Combined Homotopy Analysis Transform Method With Adomian Polynomials, Communications in Mathematics and Applications, 9(4)(2018) 637–650.

-Fuzzy Malliavin derivative and linear Skorohod fuzzy stochastic differential equation, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 35 (2)(2018) 2447-2458.

-Reproducing kernel method for a class of weakly singular Fredholm integral equations, Journal of Taibah University for Science 12 (4)(2018) 409-414.

-A note on extended reduced rank-two Abaffian update schemes in the ABS-type methods, Applied Mathematics and Computation 326(2018), 105-107.

-Approximate solution of the fuzzy fractional Bagley-Torvik equation by the RBF collocation method, Computational Methods for Differential Equations 6 (2)(2018), 186-214.

-A new efficient method using Bernoulli polynomials to solve systems of linear fuzzy Volterra integral equations, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 34 (6)(2018) 4113-4125.

-General solution of full row rank linear systems of equations using a new compression ABS model, Mathematical Sciences 11 (4)(2017) 333-343.

-An effective collocation technique to solve the singular Fredholm integral equations with Cauchy kernel, Advances in Difference Equations, 280(1)(2017), 1-18.

-Approximate solutions by artificial neural network of hybrid fuzzy differential equations, Advances in Mechanical Engineering 9 (9)(2017), 1-9.

-GENERAL SOLUTION OF FULL ROW RANK LINEAR SYSTEMS OF EQUATIONS VIA A NEW EXTENDED ABS MODEL, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 79( 4)( 2017) 61-68.

-Differential transform method for Volterra’s population growth model, Nonlinear Studies, 24(1) (2017) 227-234.

- Existence and uniqueness of solutions for Fuzzy quadratic integral equation of fractional order, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32 (2017) 2327–2338.

-Reproducing kernel method with Taylor expansion for linear Volterra integro-differential equations, Communications in Numerical Analysis, 1 (2017) 40–49.

-The Combined Reproducing Kernel Method and Taylor Series for Solving Nonlinear Volterra-Fredholm Integro-Differential Equations, International Journal of Mathematical Modelling & Computations,6(4) (2016) 301-312.

- The combined reproducing kernel method and Taylor series to solve nonlinear Abel’s integral equations with weakly singular kernel, Cogent Mathematics 3 (2016) 1250705.

- Solving fuzzy complex system of linear equations using eigenvalue method, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 31 (2016) 1689–1699.

- Reproducing kernel method for solving Wiener-Hopf equations of the second kind, Journal of Hyperstructures 5 (1) (2016), 56-68.

- -Application of Differential Transform method to solve hybrid fuzzy differential equations, International Journal of Mathematical Modelling & Computations , 5(3), 2015, 203- 217.

-Note on numerical solution of the Fredholm singular integro-differential equation with Cauchy kernel by using Taylor-series expansion and Galerkin method, Applied Mathematics and Computation 250 (2015) 530–532.

-Application of Adomian decomposition method to solve hybrid fuzzy differential equations, Journal of Taibah University for Science, 9 (2015) 95-103.

-Solving linear and nonlinear Abel fuzzy integral equations by homotopy analysis method, Journal of Taibah University for Science, 9 (2015) 104-115.

- Computing the fuzzy Laplace transform via Homotopy Perturbation Method, Journal of Interpolation and Approximation in Scientific Computing 2014 (2014) 1-13.

-Expansion methods for solving integral equations with multipletime lags using Bernstein polynomial of the second kind, Journal of Linear and Topological Algebra, 3(1) (2014), 35-45.

-Application of hat functions to solve linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 27(2014), 211-220.

- Solving linear and nonlinear Abel fuzzy integral equations by fuzzy Laplace transforms, Mathematical Inverse Problems, 1(2 )(2014) 58-70.

-A Global Perspective on Applied Mathematics & Numerical Analysis, American Journal of Applied Mathematics, 2(2) (2014) 69-73.

-A modified new Homotopy Perturbation Method for solving linear

integral equations – differential, American Journal of Applied Mathematics, 2(3) (2014) 79-84.

-Note on “A new method for solving interval and fuzzy equations; Linear Case”, Information Sciences, 279 (2014) 906–907.

-Application of triangular and delta basis functions to solve linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind, Arabian Journal for Science and Engineering, 39 (5), 2014, 3969-3978.

-Numerical solution for a system of fuzzy nonlinear equations, Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 2014(2014) 1-10.

- Numerical approach to solve singular integral equations using BPFs and Taylor series expansion, International Journal of Mathematical Modelling & Computations , 4(1), 2014, 75- 90.

-A new approach to solve fuzzy system of linear equation by Homotopy perturbation method, Journal of Linear and Topological Algebra, 2(2) (2013), 105-115.

-Fuzzy integration using homotopy perturbation method, Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 2013 (2013) 1-6.

-Numerical solution of nonlinear Volterra-Fredholm integral equations by using new basis function, Communications in Numerical Analysis 2013 (2013) 1-11.

-An energy management system (EMS) strategy for combined heat and power

(CHP) systems based on a hybrid optimization method employing fuzzy

Programming,Energy, 49,(2013), 86-101.

-Numerical solution of Fredholm fuzzy integral equations of the second kind via direct method using triangular functions, Journal of Hyperstructures, 1(2),(2012), 46-60.

-Some notes concerning the convergence control parameter in homotopy analysis method, Mathematics Scientific Journal, 6,2,(2011),61-62.

-Analytic solutions to diffusion equations, Mathematical and Computer Modelling, 51 (2010) 649-657.

-Computing the Fourier Transform via Homotopy Perturbation Method, Z. Naturforsch., 64a (2009) 671-675.

- Application of Homotopy Analysis Method for Solving Equal-Width Wave

and Modified Equal-Width Wave Equations, Z. Naturforsch., 64a, (2009) 685-690.

- Wavelet moment method for solving fredholm integral equation of the first kind, Applied Mathematics and Computation,186(2007)1467-1471.

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

 

-Semilocal convergence of a variation of Newton's method under the radius Lipschitz condition aimc48, Iran,2017.

- Solving Nonlinear Integro-Differential Equations by  Homotopy Analysis Transform Method, ,aimc48,Iran,2017.

-Computing the solution of Fuzzy Boundary Value Differential Equations via Homotopy Analysis Method, 13th International Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications,Isfahan, Iran,2016

-A new approach to solve Volterra’s population growth model by Variational iteration method,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

- Numerical solution of fuzzy differential equations by reproducing kernel method  ,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

-Interval iterative method for computing generalized inverses of matrices -,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

- Reproducing kernel method for solving a class of Fredholm integro- differential equations, aimc46, Iran,2015.

- Reproducing kernel method for solving a class of Fredholm integral equations , aimc46, Iran,2015.

- An new approach to the solution of linear system of equations,4 CNA, Iran, (2013).

-Numerical solution of linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind by using basis functions, 4 CNA, Iran, (2013).

 

-Numerical solving of general fuzzy linear systems,TMU,Tehran,(2009).

 

- Numerical solving of general fuzzy linear systems by Huang’s Method,29CNA,Paris,(2008).

 

 -حل معادلات انتگرو- دیفرانسیل فازی با استفاده از لم هم ارزی و روش سری تیلور، دومین همایش پژوهش های نوین ریاضی، بروجرد، 1397.    

- روشهای بسط برای حل معادلات انتگرال خطی با ضرایب تاخیری با استفاده از چند جمله ای های  برنشتاین، پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ، 1392 ،همدان، ایران.

   - حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم فازی با روش آنالیز هموتوپی، پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ، 1392 ،همدان، ایران.

-ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمزدر استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ومدل  TCI،ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست،۱۳۹۱،  تهران، ایران.

-ارزیابی و امکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدل SWOT ، ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست،۱۳۹۱، تهران، ایران.

-رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در فرایند صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی، همایش ملی ریاضیات وکاربردهای آن ۱۳۹۱، ملایر ، ایران.

 

-ارایه یک چهارچوب بهینه سازی برای سرمایه گذاری در نیروگاه های تولید همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات فازی در قیمت و تقاضای انرژی ، بیستمین کنفرانس مهندسی برق ،۱۳۹۱،  تهران، ایران.

 

-تعیین ظرفیت بهینه نیروگاههای تولید همزمان با در نظر گرفتن شرایط بهره برداری به کمک برنامه ریزی فازی ، چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق ،۱۳۹۰،  تهران،  ایران.

 

   -مدل فازی کیفیت هوای ساختمان ، چهارمین کنفرانس ملی محیط زیست،  1388 ، همدان ، ایران .

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

۱- روش منظم سازی معادلات انتگرال فردهلم نوع اول و ولترا- دانشجو: سمیه امیری فارسانی

۲- روش­های تکراری مرتبه­ی هشتم برای حل معادلات غیرخطی -دانشجو: معصومه سیاهی  

۳ - حل دستگاه معادلات خطی به روش پریشندگی هموتوپی- دانشجو: عطیه صادقی      

۴- یک روش مناسب برای حل معادلات انتگرال آبل خطی وغیر خطی با استفاده ازروش تجزیه آدومین -دانشجو: محمدعلی ظفرمندی اردبیلی

 5-  را ه حل عددي و تقريبي بروي معادلات ا نتگرال  فر د  هلم- همرشتاين با استفاده از  شبه درونيابي چند وجهی- دانشجو: رحیم رشنو

6- حل عددي معادلات انتگرال فرد هلم نوع دوم  در ابعاد بالا با استفاده از قضيه انتگرال مقدار ميانگين -دانشجو: موسی حسنوند

8- روش منظم کردن هوموتوپی برای معادلات انتگرال فردهلم نوع اول غیر خطی و خطی- دانشجو: فریبا ولی نژاد

9- حل معادلات دیفرانسیل کسری فازی با تبدیل لاپلاس فازی-دانشجو: محمد علی لطف

10- حل معادله فیشر به روش وردشی -دانشجو: علی حسنوند

11- کاربرد روش های تکراری برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل دو بعدی غیر خطی فردهلم- ولترا- دانشجو: مهدیه محمدی زاده

12- حل معادلات انتگرال همرشتاین با استفاده از انتگرال گیری عددی گاوس لژاندر- دانشجو: طیبه جمشیدی

13- حل مینیمال سیستم های خطی فازی غیرمربعی- دانشجو: محمد صالح شوشتری

14-حل دستگاه معادلات خطی کاملا فازی در حالت کلی- دانشجو: سعادتمندی

15-  یک روش موثر عددی برای حل معادلات انتگرال آبل - دانشجو: احمد رضايي يكدانگي

16- روش جدید تجزیه آدومین اصلاح شده برای معادلات انتگرال منفرد نوع دوم-  دانشجو : احمد سعادت نیا                                          

17- روش پریشندگی هموتوپی جدید برای حل سیستم های معادلات خطی انتگرال- دیفرانسیل- دانشجو: یوسف سیفی سلسله

18-  جواب تحلیلی مدل رشد جمعیت ولترا با استفاده از روش پریشندگی هموتوپی- دانشجو: زینب قربانی   

19- یک روش موثر براساس توابع هیبرید(ترکیب) برای معادله انتگرال فردهلم نوع اول با آنالیز همگرایی- دانشجو: علی قاسمی فرج

20- روشهای اسپلاین دو مکعبی برای حل معادلات انتگرال فرد هلم- دانشجو: وجیه اله محمدی پسند

21- لم هم ارزی برای دسته ای از معادلات انتگرو-دیفرانسیل ضمنی فازی- دانشجو: سیدعلیرضا حسینیان  

 

 

سوابق
1- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 90-89 ۲- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 91-90 3- پژوهشگر برتر گروه علوم پایه در سال تحصیلی 93-92 4- پژوهشگر برتر استانی در سال تحصیلی 94-93 5- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 94-93
  • مشاور رفاهی رییس ودبیر شورای رفاهی(مهرماه 94- خرداد97)
  • سرپرست اموردانشجویان (تیرماه 96- مردادماه 97)
  • نماینده انجمن سیستم های فازی ایران
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

 

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
paripour
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری تخصصی- ریاضیات کاربردی
081-38411506

روشهای عددی در جبر خطی، حل عددی معادلات با مشتقات جزئی، حل عددی معادلات انتگرال، ریاضیات فازی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

- The combined reproducing kernel method and Taylor series for handling nonlinear Volterra integro-differential equations with derivative type kernel, Applied Mathematics and Computation 355 (2019) 151-160.

-Resolution of single-variable fuzzy polynomial equations and an upper bound on the number of solutions, Soft Computing 23 (3)(2019) 837-845.

-Solving Nonlinear Integro-Differential Equations Using the Combined Homotopy Analysis Transform Method With Adomian Polynomials, Communications in Mathematics and Applications, 9(4)(2018) 637–650.

-Fuzzy Malliavin derivative and linear Skorohod fuzzy stochastic differential equation, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 35 (2)(2018) 2447-2458.

-Reproducing kernel method for a class of weakly singular Fredholm integral equations, Journal of Taibah University for Science 12 (4)(2018) 409-414.

-A note on extended reduced rank-two Abaffian update schemes in the ABS-type methods, Applied Mathematics and Computation 326(2018), 105-107.

-Approximate solution of the fuzzy fractional Bagley-Torvik equation by the RBF collocation method, Computational Methods for Differential Equations 6 (2)(2018), 186-214.

-A new efficient method using Bernoulli polynomials to solve systems of linear fuzzy Volterra integral equations, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 34 (6)(2018) 4113-4125.

-General solution of full row rank linear systems of equations using a new compression ABS model, Mathematical Sciences 11 (4)(2017) 333-343.

-An effective collocation technique to solve the singular Fredholm integral equations with Cauchy kernel, Advances in Difference Equations, 280(1)(2017), 1-18.

-Approximate solutions by artificial neural network of hybrid fuzzy differential equations, Advances in Mechanical Engineering 9 (9)(2017), 1-9.

-GENERAL SOLUTION OF FULL ROW RANK LINEAR SYSTEMS OF EQUATIONS VIA A NEW EXTENDED ABS MODEL, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 79( 4)( 2017) 61-68.

-Differential transform method for Volterra’s population growth model, Nonlinear Studies, 24(1) (2017) 227-234.

- Existence and uniqueness of solutions for Fuzzy quadratic integral equation of fractional order, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32 (2017) 2327–2338.

-Reproducing kernel method with Taylor expansion for linear Volterra integro-differential equations, Communications in Numerical Analysis, 1 (2017) 40–49.

-The Combined Reproducing Kernel Method and Taylor Series for Solving Nonlinear Volterra-Fredholm Integro-Differential Equations, International Journal of Mathematical Modelling & Computations,6(4) (2016) 301-312.

- The combined reproducing kernel method and Taylor series to solve nonlinear Abel’s integral equations with weakly singular kernel, Cogent Mathematics 3 (2016) 1250705.

- Solving fuzzy complex system of linear equations using eigenvalue method, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 31 (2016) 1689–1699.

- Reproducing kernel method for solving Wiener-Hopf equations of the second kind, Journal of Hyperstructures 5 (1) (2016), 56-68.

- -Application of Differential Transform method to solve hybrid fuzzy differential equations, International Journal of Mathematical Modelling & Computations , 5(3), 2015, 203- 217.

-Note on numerical solution of the Fredholm singular integro-differential equation with Cauchy kernel by using Taylor-series expansion and Galerkin method, Applied Mathematics and Computation 250 (2015) 530–532.

-Application of Adomian decomposition method to solve hybrid fuzzy differential equations, Journal of Taibah University for Science, 9 (2015) 95-103.

-Solving linear and nonlinear Abel fuzzy integral equations by homotopy analysis method, Journal of Taibah University for Science, 9 (2015) 104-115.

- Computing the fuzzy Laplace transform via Homotopy Perturbation Method, Journal of Interpolation and Approximation in Scientific Computing 2014 (2014) 1-13.

-Expansion methods for solving integral equations with multipletime lags using Bernstein polynomial of the second kind, Journal of Linear and Topological Algebra, 3(1) (2014), 35-45.

-Application of hat functions to solve linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 27(2014), 211-220.

- Solving linear and nonlinear Abel fuzzy integral equations by fuzzy Laplace transforms, Mathematical Inverse Problems, 1(2 )(2014) 58-70.

-A Global Perspective on Applied Mathematics & Numerical Analysis, American Journal of Applied Mathematics, 2(2) (2014) 69-73.

-A modified new Homotopy Perturbation Method for solving linear

integral equations – differential, American Journal of Applied Mathematics, 2(3) (2014) 79-84.

-Note on “A new method for solving interval and fuzzy equations; Linear Case”, Information Sciences, 279 (2014) 906–907.

-Application of triangular and delta basis functions to solve linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind, Arabian Journal for Science and Engineering, 39 (5), 2014, 3969-3978.

-Numerical solution for a system of fuzzy nonlinear equations, Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 2014(2014) 1-10.

- Numerical approach to solve singular integral equations using BPFs and Taylor series expansion, International Journal of Mathematical Modelling & Computations , 4(1), 2014, 75- 90.

-A new approach to solve fuzzy system of linear equation by Homotopy perturbation method, Journal of Linear and Topological Algebra, 2(2) (2013), 105-115.

-Fuzzy integration using homotopy perturbation method, Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 2013 (2013) 1-6.

-Numerical solution of nonlinear Volterra-Fredholm integral equations by using new basis function, Communications in Numerical Analysis 2013 (2013) 1-11.

-An energy management system (EMS) strategy for combined heat and power

(CHP) systems based on a hybrid optimization method employing fuzzy

Programming,Energy, 49,(2013), 86-101.

-Numerical solution of Fredholm fuzzy integral equations of the second kind via direct method using triangular functions, Journal of Hyperstructures, 1(2),(2012), 46-60.

-Some notes concerning the convergence control parameter in homotopy analysis method, Mathematics Scientific Journal, 6,2,(2011),61-62.

-Analytic solutions to diffusion equations, Mathematical and Computer Modelling, 51 (2010) 649-657.

-Computing the Fourier Transform via Homotopy Perturbation Method, Z. Naturforsch., 64a (2009) 671-675.

- Application of Homotopy Analysis Method for Solving Equal-Width Wave

and Modified Equal-Width Wave Equations, Z. Naturforsch., 64a, (2009) 685-690.

- Wavelet moment method for solving fredholm integral equation of the first kind, Applied Mathematics and Computation,186(2007)1467-1471.

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

 

-Semilocal convergence of a variation of Newton's method under the radius Lipschitz condition aimc48, Iran,2017.

- Solving Nonlinear Integro-Differential Equations by  Homotopy Analysis Transform Method, ,aimc48,Iran,2017.

-Computing the solution of Fuzzy Boundary Value Differential Equations via Homotopy Analysis Method, 13th International Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications,Isfahan, Iran,2016

-A new approach to solve Volterra’s population growth model by Variational iteration method,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

- Numerical solution of fuzzy differential equations by reproducing kernel method  ,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

-Interval iterative method for computing generalized inverses of matrices -,2nd national conference on mathematics and its Applications, Malayer,Iran,2015.

- Reproducing kernel method for solving a class of Fredholm integro- differential equations, aimc46, Iran,2015.

- Reproducing kernel method for solving a class of Fredholm integral equations , aimc46, Iran,2015.

- An new approach to the solution of linear system of equations,4 CNA, Iran, (2013).

-Numerical solution of linear Fredholm fuzzy integral equation of the second kind by using basis functions, 4 CNA, Iran, (2013).

 

-Numerical solving of general fuzzy linear systems,TMU,Tehran,(2009).

 

- Numerical solving of general fuzzy linear systems by Huang’s Method,29CNA,Paris,(2008).

 

 -حل معادلات انتگرو- دیفرانسیل فازی با استفاده از لم هم ارزی و روش سری تیلور، دومین همایش پژوهش های نوین ریاضی، بروجرد، 1397.    

- روشهای بسط برای حل معادلات انتگرال خطی با ضرایب تاخیری با استفاده از چند جمله ای های  برنشتاین، پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ، 1392 ،همدان، ایران.

   - حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم فازی با روش آنالیز هموتوپی، پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ، 1392 ،همدان، ایران.

-ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمزدر استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ومدل  TCI،ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست،۱۳۹۱،  تهران، ایران.

-ارزیابی و امکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدل SWOT ، ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست،۱۳۹۱، تهران، ایران.

-رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در فرایند صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی، همایش ملی ریاضیات وکاربردهای آن ۱۳۹۱، ملایر ، ایران.

 

-ارایه یک چهارچوب بهینه سازی برای سرمایه گذاری در نیروگاه های تولید همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات فازی در قیمت و تقاضای انرژی ، بیستمین کنفرانس مهندسی برق ،۱۳۹۱،  تهران، ایران.

 

-تعیین ظرفیت بهینه نیروگاههای تولید همزمان با در نظر گرفتن شرایط بهره برداری به کمک برنامه ریزی فازی ، چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق ،۱۳۹۰،  تهران،  ایران.

 

   -مدل فازی کیفیت هوای ساختمان ، چهارمین کنفرانس ملی محیط زیست،  1388 ، همدان ، ایران .

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

۱- روش منظم سازی معادلات انتگرال فردهلم نوع اول و ولترا- دانشجو: سمیه امیری فارسانی

۲- روش­های تکراری مرتبه­ی هشتم برای حل معادلات غیرخطی -دانشجو: معصومه سیاهی  

۳ - حل دستگاه معادلات خطی به روش پریشندگی هموتوپی- دانشجو: عطیه صادقی      

۴- یک روش مناسب برای حل معادلات انتگرال آبل خطی وغیر خطی با استفاده ازروش تجزیه آدومین -دانشجو: محمدعلی ظفرمندی اردبیلی

 5-  را ه حل عددي و تقريبي بروي معادلات ا نتگرال  فر د  هلم- همرشتاين با استفاده از  شبه درونيابي چند وجهی- دانشجو: رحیم رشنو

6- حل عددي معادلات انتگرال فرد هلم نوع دوم  در ابعاد بالا با استفاده از قضيه انتگرال مقدار ميانگين -دانشجو: موسی حسنوند

8- روش منظم کردن هوموتوپی برای معادلات انتگرال فردهلم نوع اول غیر خطی و خطی- دانشجو: فریبا ولی نژاد

9- حل معادلات دیفرانسیل کسری فازی با تبدیل لاپلاس فازی-دانشجو: محمد علی لطف

10- حل معادله فیشر به روش وردشی -دانشجو: علی حسنوند

11- کاربرد روش های تکراری برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل دو بعدی غیر خطی فردهلم- ولترا- دانشجو: مهدیه محمدی زاده

12- حل معادلات انتگرال همرشتاین با استفاده از انتگرال گیری عددی گاوس لژاندر- دانشجو: طیبه جمشیدی

13- حل مینیمال سیستم های خطی فازی غیرمربعی- دانشجو: محمد صالح شوشتری

14-حل دستگاه معادلات خطی کاملا فازی در حالت کلی- دانشجو: سعادتمندی

15-  یک روش موثر عددی برای حل معادلات انتگرال آبل - دانشجو: احمد رضايي يكدانگي

16- روش جدید تجزیه آدومین اصلاح شده برای معادلات انتگرال منفرد نوع دوم-  دانشجو : احمد سعادت نیا                                          

17- روش پریشندگی هموتوپی جدید برای حل سیستم های معادلات خطی انتگرال- دیفرانسیل- دانشجو: یوسف سیفی سلسله

18-  جواب تحلیلی مدل رشد جمعیت ولترا با استفاده از روش پریشندگی هموتوپی- دانشجو: زینب قربانی   

19- یک روش موثر براساس توابع هیبرید(ترکیب) برای معادله انتگرال فردهلم نوع اول با آنالیز همگرایی- دانشجو: علی قاسمی فرج

20- روشهای اسپلاین دو مکعبی برای حل معادلات انتگرال فرد هلم- دانشجو: وجیه اله محمدی پسند

21- لم هم ارزی برای دسته ای از معادلات انتگرو-دیفرانسیل ضمنی فازی- دانشجو: سیدعلیرضا حسینیان  

 

 

سوابق
1- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 90-89 ۲- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 91-90 3- پژوهشگر برتر گروه علوم پایه در سال تحصیلی 93-92 4- پژوهشگر برتر استانی در سال تحصیلی 94-93 5- استاد نمونه گروه علوم پایه در سال تحصیلی 94-93
  • مشاور رفاهی رییس ودبیر شورای رفاهی(مهرماه 94- خرداد97)
  • سرپرست اموردانشجویان (تیرماه 96- مردادماه 97)
  • نماینده انجمن سیستم های فازی ایران
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

 

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>