عکس کاور خود را تغییر دهید
payandeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی مکانیک
8138411440

تحلیل تنش(Stress Analysis)
مکانیک ضربه (Impact Mechanics)
المان محدود(Finite Element)
مکانیک مولکولی (Molecular Mechanics)
کامپوزیت‌های پلیمری (Polymeric Composites)
نانومکانیک (Nanomechanics)

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

H.Malek‐Mohammadi, Gh.Majzoobi,J.Payandehpeyman, A new cooperative model for the prediction of compressive yield stress of polycarbonate nanocomposites considering strain rate, temperature, and agglomeration,Journal of Composite Materials, 2019

H.Malek‐Mohammadi, Gh.Majzoobi, J.Payandehpeyman, Mechanical characterization of polycarbonate reinforced with nanoclay and graphene oxide, Polymer Composites, 2019

J. Payandehpeyman, K. Moradi, Effect of temperature on vibrations and buckling behavior of carbon nanotube-based mass sensors using a new temperature-dependent structural model, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures , 2019


J. Payandehpeyman, G.H. Majzoobi, R. Bagheri, Experimental and analytical investigations into the effects of inorganic filler on the polypropylene nanocomposite microhardness, Journal of Thermoplastic Composites Materials, April  2016

J. Payandehpeyman, G.H. Majzoobi, R. Bagheri, Determination of the extended Drucker–Prager parameters using the surrogate-based optimization method for polypropylene nanocomposites, Journal of Strain Analysis and Engineering Desgin,February 2016. 

H. Goodarzi Hosseinabadi, Kh. Khederlou, J. Payandehpeyman, R. Bagheri, On variations of the interphase thickness and the slope of strengthening by clay addition in exfoliated polymer-clay nanocomposites, Polymer, Volume 90, 2016, 302–308

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. باقری، رضا. تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 280-290

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. باقری، رضا. بررسی تجربی،عددی و تحلیلی میکروسختی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1395

G.H. Majzoobi., J. PayandehPeyman., Z. Bolboli Nojini., AN INVESTIGATION INTO THE TORSIONAL BUCKLING OF CARBON NANOTUBES USING MOLECULAR AND STRUCTURAL MECHANICS., International Journal of Nanoscience, 2011, 10, 989-993

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

J. Payandehpeyman, S. Naghipour, K. Moradi. Nonlinear Analysis of Buckling and Postbuckling of Defected Single-Walled Carbon Nanotube under Bending Loading , 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7) 27Feb-1 March, 2018, Tehran, I.R. Iran

J. Payandehpeyman, R. Seifi, G.H. Majzoobi. Estimation of Ultimate Stress for Defected Single-Walled Carbon Nanotubes, 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran 

J. Payandehpeyman, A. Alavainia, G.H. Majzoobi. Parametric Study of Single-Wall Carbon Nanotubes Under Impact Loading with Structural Mechanics. 15th Iranian Chemistry Congress. Hamedan, Iran, 2011

  G.H. Majzoobi., J. PayandehPeyman., Z. Bolboli Nojini., AN INVESTIGATION INTO THE TORSIONAL BUCKLING OF CARBON NANOTUBES USING MOLECULAR AND STRUCTURAL MECHANICS International Conference on Nano Science and Technology (ICONSAT2010) Mumbai, India, 2010.

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. بلبلی نوجینی، ذبیح الله. بررسی کمانش محوری نانولوله های کربنی به روش مکانیک مولکولی و مکانیک سازه ای. هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران. تهران، دانشگاه صنعتي شريف. ارديبهشت 1389

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. بلبلی نوجینی، ذبیح الله. بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی عددی. هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو. ایران. تهران. دانشگاه تربیت مدرس. خرداد 1389

Alavi Nia, A., and Payandeh Peyman, J., Parametric study of explosion in shaped charge,. 7th International Conference on Shock & Impact Loads on Structures, China, 2007

علوی نیا، علی. پاینده پیمان، جواد.  پیش بینی عددی و تحلیلی زمان گسیختگی جت در خرج گود . هفدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران. تهران، دانشگاه تهران. ارديبهشت 1388

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

دكتري مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-دانشگاه بوعلی سینا، 1389-1395

عنوان پایان نامه: بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/نانوکلی و پلی پروپیلن/ نانوکربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی(کسب درجه عالی)

استاد راهنما: دکتر غلامحسین مجذوبی(استادگروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

استاد مشاور: دکتر رضا باقری(استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف)

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-دانشگاه بوعلی سینا    1386-1388

عنوان پایان نامه: بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی به روش شبیه سازی عددی  

استاد راهنما: دکتر غلامحسین مجذوبی(استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

استاد مشاور: دکتر ذبیح الله بلبلی نوجینی (دانشیار گروه شیمی دانشگاه اهواز)        

کارشناسی: مهندسی مکانیک- طراحی جامدات- دانشگاه بوعلی سینا،  1381-1385

عنوان پایان نامه: بررسی پارامتریک انفجار در خرج گود به کمک نرم افزار Ls-Dyna  

استاد راهنما: دکتر علی علوی نیا(استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نقشه کشی صنعتی 1

استاتیک

برنامه نویسی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند از طریق ایمیل ذیل  در اسرع وقت با اینجانب تماس بگیرند.

j.payandehpeyman@gmail.com

شبکه های اجتماعی: Jpeyman@

 

 

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
payandeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی مکانیک
8138411440

تحلیل تنش(Stress Analysis)
مکانیک ضربه (Impact Mechanics)
المان محدود(Finite Element)
مکانیک مولکولی (Molecular Mechanics)
کامپوزیت‌های پلیمری (Polymeric Composites)
نانومکانیک (Nanomechanics)

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

H.Malek‐Mohammadi, Gh.Majzoobi,J.Payandehpeyman, A new cooperative model for the prediction of compressive yield stress of polycarbonate nanocomposites considering strain rate, temperature, and agglomeration,Journal of Composite Materials, 2019

H.Malek‐Mohammadi, Gh.Majzoobi, J.Payandehpeyman, Mechanical characterization of polycarbonate reinforced with nanoclay and graphene oxide, Polymer Composites, 2019

J. Payandehpeyman, K. Moradi, Effect of temperature on vibrations and buckling behavior of carbon nanotube-based mass sensors using a new temperature-dependent structural model, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures , 2019


J. Payandehpeyman, G.H. Majzoobi, R. Bagheri, Experimental and analytical investigations into the effects of inorganic filler on the polypropylene nanocomposite microhardness, Journal of Thermoplastic Composites Materials, April  2016

J. Payandehpeyman, G.H. Majzoobi, R. Bagheri, Determination of the extended Drucker–Prager parameters using the surrogate-based optimization method for polypropylene nanocomposites, Journal of Strain Analysis and Engineering Desgin,February 2016. 

H. Goodarzi Hosseinabadi, Kh. Khederlou, J. Payandehpeyman, R. Bagheri, On variations of the interphase thickness and the slope of strengthening by clay addition in exfoliated polymer-clay nanocomposites, Polymer, Volume 90, 2016, 302–308

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. باقری، رضا. تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 280-290

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. باقری، رضا. بررسی تجربی،عددی و تحلیلی میکروسختی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1395

G.H. Majzoobi., J. PayandehPeyman., Z. Bolboli Nojini., AN INVESTIGATION INTO THE TORSIONAL BUCKLING OF CARBON NANOTUBES USING MOLECULAR AND STRUCTURAL MECHANICS., International Journal of Nanoscience, 2011, 10, 989-993

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

J. Payandehpeyman, S. Naghipour, K. Moradi. Nonlinear Analysis of Buckling and Postbuckling of Defected Single-Walled Carbon Nanotube under Bending Loading , 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7) 27Feb-1 March, 2018, Tehran, I.R. Iran

J. Payandehpeyman, R. Seifi, G.H. Majzoobi. Estimation of Ultimate Stress for Defected Single-Walled Carbon Nanotubes, 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran 

J. Payandehpeyman, A. Alavainia, G.H. Majzoobi. Parametric Study of Single-Wall Carbon Nanotubes Under Impact Loading with Structural Mechanics. 15th Iranian Chemistry Congress. Hamedan, Iran, 2011

  G.H. Majzoobi., J. PayandehPeyman., Z. Bolboli Nojini., AN INVESTIGATION INTO THE TORSIONAL BUCKLING OF CARBON NANOTUBES USING MOLECULAR AND STRUCTURAL MECHANICS International Conference on Nano Science and Technology (ICONSAT2010) Mumbai, India, 2010.

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. بلبلی نوجینی، ذبیح الله. بررسی کمانش محوری نانولوله های کربنی به روش مکانیک مولکولی و مکانیک سازه ای. هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران. تهران، دانشگاه صنعتي شريف. ارديبهشت 1389

پاینده پیمان، جواد. مجذوبی، غلامحسین. بلبلی نوجینی، ذبیح الله. بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی عددی. هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو. ایران. تهران. دانشگاه تربیت مدرس. خرداد 1389

Alavi Nia, A., and Payandeh Peyman, J., Parametric study of explosion in shaped charge,. 7th International Conference on Shock & Impact Loads on Structures, China, 2007

علوی نیا، علی. پاینده پیمان، جواد.  پیش بینی عددی و تحلیلی زمان گسیختگی جت در خرج گود . هفدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران. تهران، دانشگاه تهران. ارديبهشت 1388

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

دكتري مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-دانشگاه بوعلی سینا، 1389-1395

عنوان پایان نامه: بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/نانوکلی و پلی پروپیلن/ نانوکربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی(کسب درجه عالی)

استاد راهنما: دکتر غلامحسین مجذوبی(استادگروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

استاد مشاور: دکتر رضا باقری(استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف)

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-دانشگاه بوعلی سینا    1386-1388

عنوان پایان نامه: بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی به روش شبیه سازی عددی  

استاد راهنما: دکتر غلامحسین مجذوبی(استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

استاد مشاور: دکتر ذبیح الله بلبلی نوجینی (دانشیار گروه شیمی دانشگاه اهواز)        

کارشناسی: مهندسی مکانیک- طراحی جامدات- دانشگاه بوعلی سینا،  1381-1385

عنوان پایان نامه: بررسی پارامتریک انفجار در خرج گود به کمک نرم افزار Ls-Dyna  

استاد راهنما: دکتر علی علوی نیا(استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا)

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نقشه کشی صنعتی 1

استاتیک

برنامه نویسی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند از طریق ایمیل ذیل  در اسرع وقت با اینجانب تماس بگیرند.

j.payandehpeyman@gmail.com

شبکه های اجتماعی: Jpeyman@